انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

کنسرت ميرويس همراه در شهر کارلستاد

به استقبال از سال نو۱۳۸۸هجری شمسی هنرمند محبوب وبااستعداد افغان محترم میرویس”همراه” در راس گروه هنری شان بمناسبت نوروز برای افغانهای شهرکارلستاد سویدن کنسرت میدهند

 

 

 

 

محل کنسرت :  مکتب گرولیکن
زمان :  ۲۱ مارچ۲۰۰۹ ساعت۴ الی۸شام
Grovlykenskolan( انجمن کلتوری افغانها در شهر کارلستاد )

Lämna ett svar