انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت دل آغا سرود در استاکهولم

کنسرت دل آغا سرود در استاکهولم

زمان : شنبه مورخ 2 مارچ 2013  ساعت 19.00

محل : سالون جمنازیوم اوسه

قیمت تکت : قبل از روز کنسرت مبلغ 270 کرون ، در محل کنسرت مبلغ 300 کرون

برگزار کننده : ایمل حساس

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S2-W_VkRtsc

http://www.youtube.com/watch?v=wLhinJzCxkI

 

Lämna ett svar