انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت به پیشواز نودوپنجمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

انجمن افغانها در همکاری با انجمنهای دیگر افغانی ( کلوب قلم ، مرکز اسلامی افغانها و انجمن بابر )در نظر دارد از نودوپنجمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان با برگزاری کنسرت هنرمند شناخته شده و مستعد مجتبی جان محب بروز شنبه مورخ 16 اگست تجلیل بعمل آورد

برنامه بزرگداشت دارای دو بخش کنفراس و موسیقی میباشد. همچنان برنامه چوب بازی هموطنان سکهـ و اتن ملی وپارچه های از فرهنگ ملی شامل برنامه میباشد

زمان :17.00 الی 22.00، شنبه مورخ 16 اگست 2014

محل : سالون تنستا تریف ( Tensta träff) درمنطقه تنستا

Adress: Hagstråket 13, 163 63 Spånga 

تکت دخولی مبلغ 80 کرون ، برای اعضای انجمن مبلغ 60 کرون 

Lämna ett svar