انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت استاد شریف غزل در استاکهولم

موسیقی کلاسیک وغزل:با غزلیات ازحضرت مولانای بلخی وابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل

با نوازندگی امیدنوری ، اقبال نوری ، طلامحمد و عمران علی غزل

فضا و محیط مناسب برای خانواده ها

تاریخ و محل :ساعت 18.00 ، روز جمعه مورخ 21 اگست 2015  در منطقه سولنتونا 

Stubbhagsvägen- 2  , 19152 Sollentuna 

تکت دخولی بشمول نان افغانی و پارکینگ وسایط مبلغ 300 کرون

 برای اعضای انجمن افغانها تخفیفی(50كرون ) درنظرگرفته شده است. اعضای انجمن افغانها تکت را از طریق انجمن سفارش دهند

برگزارکننده : یوسف سلطانی   شماره تماس  0760522299

 

 

 

Lämna ett svar