انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

کنترول کارت هویت ضربۀ سختی است به پناهجویانی که به تنهایی وارد سویدن میشوند

 


بیشتر در فارمات پی دی اف بخوانید 

Lämna ett svar