انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

کمک‌های بشردوستانه سویدن به افغانستان کاهش خواهد یافت

عواقب کاهش کمک‌های بشردوستانه سویدن به افغانستان برای مردم نیازمند فاجعه‌اور خواهد شد. احتمال قوی می‌رود که کمک‌های بشردوستانه سویدن به صورت کلی به نیم کاهش یابد. در عوض این پول‌‌ها هزینه مخارج پناهجویی در سویدن خواهند شد

دبیرکل سازمان سیدا( SIDA) خرلوت پیتری گورنیتسکا ،( Charlotte Petri Gornitzka) عواقب کاهش این کمک‌ها برای کشورهای نیازمند و سازمان‌های خیریه را وخیم تلقی می‌کند.

سویدن برای کمک‌های بشردوستانه و سخاوتمندانه خود برای کشورهای دیگر دنیا الگو است. هیچ کشور دیگر دنیا مانند سویدن بخش بزرگ درآمد ناخالص ملی خود را برای کشورهای نیازمند اهدا نمی‌کند. سال گذشته سویدن ۴۰ میلیارد کرون به کشورهای فقیر دنیا کمک بشردوستانه فرستاد و در سال جاری این رقم به ۴۳ میلیارد کرون افزایش یافت.

امروز ۲۰ در صد این پول‌ها هزینه مخارج پناهجویان در داخل سویدن می‌شود، ولی دولت از وزارت خارجه خواسته که نتیجه کاهش ۶۰ در صدی این کمک‌ها را بررسی کند. تا هنوز مشخص نشده‌است که دقیق چه مبلغی از این بودجه و برای چه مدت زمانی صرف امور پناهندگی در داخل سویدن خواهد شد. به باور کلاس بیورستروم، مسئوول استراتیژیک کمیته سویدن-افغانستان، کاهش پول امداد عواقب جدی برای مردمانی دارد که هیچ جای دیگری برای دریافت کمک ندارند.

_وضعیت مالی پروژه‌های ما در افغانستان از همین اکنون هم بسیار خوب نیست. کاهش بیشتر در بودجه فعالیت‌های ما، این حالت را خیلی خیلی وخیم می‌کند.

در سال‌های اخیر ۲۰ در صد بودجه امداد هزینه مخارج پناهجویی در داخل سویدن شده‌است. کاهش ارزش کرون در برابر دالر امریکایی نیز اثرات منفی خود را روی فعالیت کمیته سویدن-افغانستان داشته‌است. نظر به اظهارات کلاص بیورستروم، کاهش بیشتر پول تلاش‌ها و دست‌آوردهای چند ساله کمیته سویدن-افغانستان را تحت شعاع قرار می‌دهد.

_ خطر آن می‌رود که نتیجه کارهای ما به عقب برگردد. مرگ و میر مادران در زمان زایمان کاهش یافته‌است. وی اضافه می‌کند: این روش عاقلانه‌ای نیست که پول امداد را هزینه پناهجویی کنیم.

کلاس بیورستروم به این عقیده است که افراد نیازمند در سویدن و در افغانستان کمک ممکن را دریافت کنند.

_ سویدن کار درستی می‌کند که به افراد پناه می‌دهد، ولی نباید زنی در افغانستان حق و دسترسی به زایمان امن را از دست بدهد.

به باور دبیرکل سازمان سیدا، نباید گروه‌های مختلف افراد نیازمند را در برابر هم قرار داد.

_ اینکه پول امداد را صرف مخارج پناهجویی می‌کنیم، آیا آهدافی را که برای بودجه امداد داریم برآورده می‌شوند؟ هدف از امداد کمک کردن کشورهای درگیر در جنگ و فقر است.

کلاس بیورستروم نیز بر اصل اهداف بودجه امداد تاکید می‌کند.

_ تفاوت بین مصرف پول درکشورهای فقیر و پرداختن مخارج پناهجویی در داخل سویدن زیاد است. اولی گرفتن دست نیازمندی است و دومی سرمایگذاریی است که سویدن برای آینده خود می‌کند. این دو موضوع را نمی‌توان با هم یکجا و در یک بودجه حساب کرد.

از کلاس بیورستروم می‌پرسم به نظر وی مخارج پناهجویان را چگونه می‌توان تامین کرد.

_مخارج پناهجویی سویدن باید مانند هر مصرف دیگر از بودجه دولت پرداخته‌شود.

همان‌طوریکه که سربازان نظامی جامعه بین‌المللی از افغانستان بیرون شدند، به همان‌گونه کمک‌های بشردوستانه آن‌ها نیز در آنجا کاهش یافته‌است. با کاهش کمک‌های بشردوستانه سویدن وضعیت مردمی که این امداد را بدست می‌اوردند، به وخامت خواهد کشید.

کمیته سویدن-افغانستان تا هنوز نمی‌داند کاهش بودجه را چگونه جبران کند.

_ دشوار است بدانیم چگونه پروژه‌‌ها و فعالیت‌های خود را تمویل مالی کنیم. شاید در آینده به راه حل‌های برسیم.

سازمان‌های خیریه از احتمال نصف شدن بودجه امداد نگران هستند. در این زمینه خواهان اظهار نظر سفیر افغانستان در استکهلم شدیم، ولی سفارت در ایمیلی برای ما نوشته که آن‌ها تا هنوز از مرجع موثقی اطلاعات در این مورد بدست نیاورده‌اند.

منبع 

 

Lämna ett svar