انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

کمبود مترجمین افغان به زبان دری

افغانها که به کشور سویدن  مي آيند و درخواست پناهندگی میدهند، در اولین قدم محتاج ترجمانان میگردند.  اداره مهاجرت غرض مصاحبه با پناهنده افغان به دفاتر ترجمه تماس ميگيرند ودر اغلب موارد ترجمان فارسي زبان را  دعوت ميکنند

 


چون در دفاتر ترجمه  ، ترجمانان فارسي زبان  اکثرأ از کشور ایران اند و همین امر باعث میشود که هموطنان  ما مشکلات خود را به صورت درست برای مامور اداره  مهاجرت فهمانده نتوانند زیرا مترجمان ایرانی ( که با افغانها تماس ندارند) به زبان دری بلدیت نداشته تا به صورت درست حرفهای هموطنان  ما را ترجمه کنند. این عمل باعث شده که تعداد زیادی افغانها از اداره مهاجرت جواب رد بگيرند.
آيا خود افغانها نميتوانند به عنوان ترجمانان ايفاي وظيفه نمايند؟
در این کشور تعداد زیاد افغانها( ازجمله  دوازده ، سيزده هزار افغان)  هستند که به زبان دری، پشتو و سويدني بلدیت کامل دارند اما نمیخواهند که برای هموطنان خویش خدمتی از طریق ترجمانی انجام دهند. خواهشمندم کسانیکه علاقه دارند به هموطنان خود کمک و مساعدت زبانی نمایند تا در آینده افغانهای ما مشکلات شانرا به شکل درست تر بيان نمايند، هر چه عاجلتر به دفاتر تربیوی ترجمانان  مراجعه نمایند. بنده آدرس های را برایتان معرفی میکنم تا به آنجا به تماس شده و کورس کوتاه مدت و یا دراز مدت ترجمانی را خوانده و مصدر خدمت براي وطنداران خویش گردید.
1.Gävleborg
Byggmästargatan 12
803 24 Gävle
2. Stockholm:
Västerorts Tolkförmedling
Århusgatan 219, 164 45 KISTA 08 420 513 51 ‎
Stockholms Tolkförmedling
Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm 08 120 800 00

ABF Stockholm . Sveavägen 41
Lasse
Tel.0737414516
3. Skåne
Skånes Tolkförmedling

Föreningsgatan 47
211 52 Malmö
4. Jönköping
Stora Gålleryd 6 , 565 91 Mullsjö
Tel 0392-123 12
5. Göteborg
Gibraltargatan 100, 412 79 Göteborg
Tel: 031-18 00 99. Fax: 031-18 00 98
@-post: tolk@alfa.telenordia.se
هموطنان عزیز شما میتوانید در آدرس محل که زندگی میکنید بنویسید مثلأ   در صورت موجودیت دفاتر ترجمانی حتمأ آدرس و شماره تیلفون آنها در سایت شان موجود است . کوشش کنید تا فعالیتی از خود داشته باشید.
ویس ویسی
مسئول بخش انتگراسيون در انجمن افغانها

 

Lämna ett svar