انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

کتاب مصطفی پنجشیری به نام "کشور کوچکی که هرآنچه میتوانست" از چاپ برآمد

Det lilla landet som kunde

”کشور کوچکی که هر آنچه میتوانست”

همگرایی ویا ادغام در جامعه سویدن موضوع است که همه در موردش بحث مینمایند. آیا این همگرایی بهترین ویا بدترین در جهان است ؟ آیا سویدن کشور عادی است ویا تندرو؟ آیا ما خوب هستیم ویا بد؟ درکشور های دیگر با این موضوع چگونه برخورد مینمایند؟

مصطفی پنجشیری(Mustafa Panshiri) اولین پولیس افغانتبار و آگاه مسایل انتیگریش و ینس گانمن(Jens Ganman ) ژورنالیست درکتاب خود به اسم ” کشور کوچکی که هر آنچه میتوانست ”( Det lilla landet som kunde) داخل موضوعات بحث برانگیز شده اند . داستانهای کتاب درتلفیق  با دقت سیاسی وقضاوتهای شخصی با طنز و جدیت مشخص شده است.

کتاب ” کشور کوچکی که هر آنچه میتوانست ” ( Det lilla landet som kunde) دارای مقدمه و پانزده فصل و اختتامیه بوده و در 439 صفحه با ثقافت زیبا ،  به زبان سویدنی توسط مصطفی پنجشیری و ینس گانمن نوشته شده است .

این دو نویسنده سفری داشتند به جاپان وبا  افراد مختلف پیرامون انتگریشن در جاپان صحبت کرده وپیرامون  پروسیجر پناهندگی در جاپان و مقایسه انتگریشن در دو کشور سویدن و جاپان مطالبی جالب در کتاب نوشته اند.

کتاب ” کشور کوچکی که هر آنچه میتوانست ” بتاریخ 15 مارچ 2018 در ریگا چاپ شده و اکنون به بازار عرضه شده است . قیمت کتاب مبلغ 190 کرون م وبا هزینه پست حدود 234 کرون میباشد( البته قیمت کتاب فروشی ها متفاوت میباشد ) . غرض سفارش به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.bokfynd.nu/9188751872.html

Lämna ett svar