انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

پیچیده بودن قانون جدید برای پناهجویان بدون همراه

فهمیدن/تفسیر قانون جدید در بارۀ پناهجویان بدون همراه مشکل و مغلق پنداشته میشود

بعداز پایان ماه گذشته ( اول جون 2017) قانون جدیدی نافذ میگردد که باید امکان تمدید اجازۀ اقامت را خصوصاَ برای جوانان پناهجوی تنها به منظور تکمیل تحصیل آنها در جمنازیوم (لیسه) ممکن بسازد.

این قانون از همین حالا به دلیل مغلق بودن مورد انتقاد ادارات دولتی و همچنان معلمانی قرار گرفته است که با پناهجویان تنها کار میکنند.

خانم Ida Hansen  از Språkintroduktionsprogrammet یا  ”پروگرام آشنایی با زبان” از یکی از مکاتب در جنوب استکهلم که از جملۀ فعالان جنبش  ”Vi står inte ut”نیز میباشد میگوید:

ـ من چندین ساعت را صرف کرده ام تا تلاش کنم این قانون را بفهمم. من اصلاَ نمیدانم چه تعدادی شامل این قانون جدید خواهند شد.

خانم Anna Lindbladمتخصص مسایل حقوقی در ادارۀ امور مهاجرت برای خودش یک شکلی را ترسیم کرده است به مانند یک Flödesschema یا ”روند نما”تا باشد بدین وسیله بداند که کی ها شامل این قانون میشود و کی ها نه.

ـ این قانون به طور واضح مغلق بوده و بر مبنای یک تعداد زیاد مقرراتی که یکی بدیگری وصل گردیده،بنا شده است. با گذشت زمان تطبیق آن نیز روز به روز پیچیده تر شده میرود.

برای آن که بتوان جهت تمدید اجازۀ اقامت تحت پوشش این قانون قرار گرفت باید شخص در قدم اول ”برنامۀ آشنایی ” یا Introduktionsprogram را که به طور اعظم 26 ماه را در بر میگیرد، تکمیل کند. سپس شخص میتواند برای شامل شدن به لیسه یا جمنازیوم تقاضای تمدید اجازۀ اقامت کند.

بزرگترین گروهی که این قانون متوجه آنها میگردد افرادی اند که به درخواست پناهندگی شان جواب رد داده شده است ولی چنین ارزیابی میشود که آنها در کشور شان پذیرشگاۀ منظمی ندارند(ادارات و محلی پذیرش برای این نوع دیپورت ها در کشور متبوع وجود نداشته باشد).

گروۀ کوچک دیگر، آنهایی اند که الی بیست و چهارم نومبر سال 2015 به سویدن آمده و حکم اخراج شان (از سویدن) صادر شده است ولی تا زمانی که آنها 18 ساله نشده اند این حکم اجرا نمیگردد.

این که شخص که الی 24 نومبر 2015 به سویدن آمده  و یا بعد از آن باعث میگردد تا مقررات مختلف بالای افراد تطبیق گردد.

آنهایی که شامل این قانون نمی گردند افرادی اند که حکم اخراج را بدست آورده اند، البته حکمی که به تعویق نیفتاده است.

همچنان شاگرد باید بتواند نشان دهد که او به طور فعال در درس هایش سهم گرفته است. اما تا حال نه ادارۀ کل مکاتب و نه هم کدام ادارۀ دیگر وظیفه نگرفته است که تا مشخص سازد که این (یعنی سهم گرفتن فعال به درس ها) به چه معنی میباشد.

ـ خوب میبود اگر احکام و دستورالعمل های وجود میداشت که مفهوم سهمگیری فعال را واضح میساخت. این مطلب را Ulrika Jonasson رئیس بخش در شعبۀ حقوقی ادارۀ کل مکاتب بیان میکند.

نزد ادارۀ امور مهاجرت حدودی 20000 جوان وجود دارد که باید بتوانند امکان تمدید اجازۀ اقامت شان را بدست آورند. اما این را هیچکس نمیداند که واقعاَ به چه تعداد افراد میتوانند این امکان را بدست آورند.

از همه اشخاصی که به ”برنامۀ آشنایی” یا Introduktionsprogram میروند صرفاَ حدودی 3/1حصۀ آنها به تحصیلات شان در جمنازیوم یا (لیسه) ادامه میدهند در حالی که تعدادی زیاد شان  نمیتوانند ”برنامۀ آشنایی” را در مدت 26 ماه تکمیل کنند.

به باور ادارۀ مهاجرت (تکمیل برنامۀ آشنایی) به طور اوسط دو سال را در بر میگیرد. اما تجارب تعدادی زیادی افراد نشان میدهد که این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.

خانم Ida Hansenکه یک معلم است در این مورد میگوید:

ـ تعدادی خیلی کمی میتواند برنامۀ مذکور را در این مدت تکمیل کند.

مترجم : احمد ضیا دانش

منبع :

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6712733

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

اداره مهاجرت در مورد قانونِ که اقامت برمبنای تحصیل را فراهم می‌کند، توضیح داده است

اداره کل امور مهاجرت در مورد قانون جدید که پناهجویان می‌توانند براساس تحصیل در مکتب لیسه (دبیرستان) اجازه اقامت موقت دریافت کنند توضیح داده است. این قانون از سوی کارشناس حقوقی این اداره بسیار پیچیده تعریف شده است.

از اول ماه جون قانون جدید قابل تطبیق اعلام شده است. اداره کل امور مهاجرت در تازه ترین توضیح در مورد محتوای این قانون گفته است؛ افرادی که بر این اساس می‌توانند اقامت دریافت کنند شمارشان در حال حاضر اندک است اما امکان این که در آینده شمار بیشتر براساس این قانون اقامت دریافت کنند نیز وجود دارد. این اداره گفته است همه افرادی که میان سنین ١٧ تا ٢٥ سال دارند و مشغول تحصیل در یک برنامه ملی آموزشی هستند می‌توانند درخواست مجدد بسپارند، اما به پرونده هایشان براساس شرایطی که در قانون تذکر یافته است رسیدگی خواهد شد. اداره کل امور مهاجرت به صورت کلی افرادی را که امکان درخواست مجدد و دریافت اقامت دارند به سه گروه عمده تقسیم کرده است.

١– افرادی که اقامت کوتاه مدت مثلاً ١٣ ماهه دارند و نیاز به حفاظت دارند. این افراد اگر شامل مکتب لیسه  هستند با ارائه درخواست مجدد ممکن است اقامتی با مدت زمان طولانی تر دریافت کنند.

٢– افرادی که اقامت موقت دارند و معیاد اجازه اقامت شان به پایان رسیده است و در حال حاضر مصروف تحصیل در دبیرستان ویا یک برنامه ملی تحصیلی هستند می‌توانند درخواست مجدد بسپارند و اقامت شان تمدید شود.

٣– افرادی که پس از ٢٤ نوامبر سال ٢٠١٥ به سویدن آمده اند و حکم اخراج دریافته اند اما به دلایل خاص امکان اخراج شان وجود ندارد. این افراد در صورت که وارد دبیرستان ویا برنامه آمادگی برای ورد به دبیرستان باشند می‌توانند درخواست مجدد بسپارند.

گفته شده است که گروه سومی شمار شان بسیار اندک است. انا لیندبلاد، کارشناس حقوقی اداره کل امور مهاجرت به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن گفته است که امکان دارد این افراد شمارشان حدوداً به ١٦٠ نفر برسد.

این اداره تذکر داده است که برنامه فراگیری زبان که در واقع برنامه‌ای آمادگی برای ورود به دبیرستان است نیز شامل تحصیلاتی می‌شود که افراد می‌توانند براساس آن برای تمدید اقامت ویا دریافت اقامت درخواست مجدد بسپارند.

انا لیندبلاد گفته است: بر اساس قانون شمار افرادی که می‌توانند پس از دریافت حکم اخراج، اقامت دریافت کنند شمارشان اندک است. این افراد کسانی هستند که پس از ٢٤ نوامبر سال ٢٠١٥ درخواست پناهجویی سپرده اند و به پرونده های پناهجویی شان پاسخ رد داده شده است و امر اخراج دریافته اند اما به دلایل خاص امکان اخراج شان وجود ندارد.

او در مورد شرایط خاصی که مانع اخراج یک پناهجو می‌شود گفته است افرادی که بین سنین ١٧ تا ١٨ سال هستند و به دلیل نبود خانواده به کشورشان بازگشته نمی‌توانند، شامل افرادی می‌شوند که به دلایل خاص امکان اخراج شان وجود ندارد. اگر یک نوجوان تنهای پناهجو تحت این شرایط مشغول تحصیل در دبیرستان باشد امکان دریافت اقامت را دارد.

اداره کل امور مهاجرت گفته است که برای آن عده از نوجوانان تنهای پناهجو که قانون جدید شامل حال شان می‌شود، نامه خواهد فرستاد. گفته شده است افرادی که به صورت پنهان زندگی می‌کنند و حکم اخراج دریافته اند اما مشغول تحصیل هستند اصولاً نمی‌توانند بر اساس قانون جدید اقامت دریافت کنند.

منبع سایت رادیوی سویدن به زبان دری  فارسی

Lämna ett svar