انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

پیشنهاد جدید حکومت پیرامون پناهجویان بدون همراه

امروز دوشنبه مورخ 27 نومبر 2017احزاب  برسراقتدار در حکومت سویدن یعنی سوسیال دموکراتها و حزب محیط زیست توافق شانرا طی یک کنفراس مطبوعاتی که ساعت 15.30 در شهر استاکهولم برگزار گردید اعلام داشتند . گقتنی است که حزب محیط زیست تهدید کرده بود که اگر پیشنهاد این حزب در مورد پناهجویان بدون همراه که طی سال 2015 به سویدن مهاجرت کرده اند درنظر گرفته نشود این حزب از حکومت فعلی خارج خواهد شد .
به طور فشرده میتوان گفت که دولت در مورد مهاجران بدون همراه که قبل از 25 نومبر سال 2015 به سویدن آمده اند به توافق رسیده است.
پیشنهاد میشود که افرادی که قبل از 25 نومبر2015 درخواست تقاضای پناهجویی نموده اند و بیشتر از 15 ماه را در انتظار دریافت تصمیم دولت در مورد تقاضای شان سپری نموده اند، اکنون باید امکان دریافت اجازۀ اقامت را حاصل کنند (یعنی این که دوسیه های شان به شکل انفرادی و بر اساس دلایل انفرادی و مطابق شرایط برای افراد زیر سن دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت). البته در صورتی که آنها به درس خواندن در مکتب، لیسه یا جمنازیوم و یا هم تعلیمات حرفوی بپردازند، مرتکب کدام جرم نشده باشند و در سویدن باقیمانده باشند . برعلاوه این دو حزب توافق کردند که قانون موقت تا جئلای 2019 اعتبار خواهد داشت . برعلاوه در مورد انتخاب قانون انتخاب مسکن برای پناهجویان تغییراتی وارد خواهند نمود .
این پیشنهاد باید در گام نخست توسط پارلمان تایید شود و سپس باید قبل از تابستان سال 2018 به اجرا گذاشته شود.
این خبر در حال تکمیل شدن است. 

Lämna ett svar