انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام داکتر سارن سینگهـ حکیم زاده

 پیام داکتر سارن سینگهـ حکیم زاده سابق استاد فاکولته طب ننگرهار و فعلا رئیس انجمن سیکهـ های افغان در لندن ( Charity Khalsa Diwan Afghanistan UK) پیرامون وحدت ملی

Lämna ett svar