انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام تسلیت انجمن افغانها به مناسبت شهادت ده ها تن از هموطنان مظلوم و بیدفاع در مسجد امام زمان کابل

حملات وحشیانه دشمنان انسانیت زیر پوشش اسلام و جهاد در جای جای وطن ما ادامه دارد و اینبار نمازگزاران را در مسجد امام زمان قلعه نجارها کابل نشانه گرفت و ده ها تن نمازگزار را شهید و زخمی ساخت.
از جریان چنین حملاتی که بیشتر اماکن دینی و مذهبی را نشانه میگیرد و کسانی را میکشد که برای عبادت آمده اند، پرسش به میان میآید که در دینی که تروریستان به آن اعتقاد دارند و آن را اسلام میدانند، چند خدا وجود دارد؟
شاید در اسلامی که آنها اعتقاد دارد چندین خدا وجود داشته باشد، خدای داعش که همیشه به سربریدن تشویق میکند، خدای طالب که به انتحار و انفجار امر میکند، بالاخره خدای سنی و خدای شیعه، خدای اخوند، خدای عامی و غیره؟
اگر قرار باشد که خدای واحد امور این جهان را اداره کند پس هر آنکه به چنین خدایی عقیده دارد حد اقل مسلمان است و ریختن خون آن حرام است.
پس معلوم است آنهایی که زیر پوشش دین آدم میکشند، فساد پیشه میکنند و دین را ابزار سیاست قرار میدهند نه اسلامیت را قبول دارند و نه انسانیت را.
اما در بخش دولت علامت سئوال است که نه راه حل معقول و منطقی برای خاتمه بخشیدن این جنایتها پیدا مینماید، نه از محاکمه جنایتکاران خبریست و نه حتی جرئت میکند مشخصن از کسانیکه چنین اعمال غیر انسانی را انجام میدهند نام ببرد؟
دولت به یک ارگان تقبیحگو مبدل شده و بس.
روحانیون و کارشناسان امور دینی نیز مورد پرسش هستند، مادامیکه یک کنسرت دایر میشود از دید آنها دین در خطر میافتد ولی در مقابل ریختن خون نمازگزاران و انسانهای بیگناه بزدلانه مهر سکوت برلب مینهند و از ترس روح و روان شان می لرزد و نامی از قاتلین انسانهای بیگناه برده نمیتوانند.
انجمن افغانها ای جنایت هولناک در مسجد امام زمان و خشونتهای مشابه آنرا که در اقصا نقاط کشور به طور دوامدار اتفاق میافتد محکوم مینماید .

Lämna ett svar