انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام تبریکيه انجمن افغانها بمناسبت نود و دومین سالروز استرداد استقلال افغانستان

روز 28 اسد و یا 19 آگست مصادف است به سالروز استرداد استقلال افغانستان که ازین روز بعنوان یک حماسه ای تاریخی و روز ملی افغانستان تجلیل میگردد.
این روز تاریخی به قیادت شاه امان الله غازی، زعیم جوانفکر و روشن ضمیر افغانستان بارشادت و پایمردی ملت و توده ای مردم، در 19آگست سال 1919 میلادی رقم خورد و افغانستان از زیر سیطره ای مستقیم هند بریتانوی رهائی یافت و دارای استقلال سیاسی شد

شکی نیست که خودگذری و رشادت مردم افغانستان در برهه های زمانی مختلف بدخواهان این سرزمین را در باطلاقی گرفتار کرده اند که یا در آن فرورفته اند و یا ازین حفره ای هولناک پا پس کشیده اند چنانچه قشون استعماری بریتانیای کبیر در جریان جنگهای استقلال کاملا در گودال فرو رفت و ارتش سرخ شوروی سابق پا پس کشید و شرایط امروز ارتش امریکا و سایر کشور های زیدخل نیاز به توضیح ندارد.
بعد از حصول استقلال، روزنه ای امیدی برای ترقی و انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور باز گردید ولی بعد از مدت کوتاهی این روزنه کوچک به واسطه ای کسانیکه در تاریکی زندگی کردن خو کرده بودند مسدود گردید و ازآن ببعد تا امروز مسدود باقیمانده است و تمامی تلاشها برای باز کردن دوباره ای آن تا هنوز بی ثمر بوده است.
مردم افغانستان با وجودیکه قربانیهای فراوانی در راه استقلال کشور و آزادی خود تقدیم نموده اند ولی هیچگاهی استقلال نداشته اند و همواره غیر مرئی در اسارت بیگانگان بوده اند. فقراقتصادی و فرهنگی و عدم رشد آگاهی سیاسی، همیشه برگ برنده ای بوده است که قدرتهای ذینفع از آن بعنوان ابزار به دام انداختن افراد با نفوذ مذهبی و قومی و حتی گروه های مبارز سود برده اند.
با تأسف که در طول تاريخ معاصر افغانستان کمتر به منافع ملي توجه شده ويا اصلاً يک تعريف مشخص از منافع ملي وجود نداشته است . حرکت هاي داخلي ايجاد شده اکثراً با حرکت هاي خارجي و يا تحت حمايت آنها قرارگرفته که درنتيجه منافع ملي افغانها دراين آميختگي ها صدمه فراوان ديده است . وسرانجام ميتوان گفت که بین حرکتهای داخلی و تحرکات خارجی پیوسته یک وجه مشترک وجود داشته که همانا تامین منافع بوده است ولی در دو جهت متفاوت که افغانها مادام الوقت به منافع شخصی و گروهی خود ختم کرده اند و لی خارجیها منافع ملی خود را در نظر داشته اند.
افغانها در طول زمان به شجاعت خود در میدان جنگ فخر فروشی کرده و آنرا به رخ دیگران کشیده اند ولی از معانی دیگر شجاعت بیخبر مانده اند زیرا معنی شجاعت به کشتن بی موجب مردم خلاصه نمیگرددبلکه ابعاد وسيعتر دیگرهم دارد.
شجاعت تنها دشمنی ورزی، انتقامجوئی و کینه توزی نیست بلکه کنار آمدن‏، همدیگر را تحمل کردن و به حقوق دیگران احترام گذاشتن نیز نوعی از شجاعت است، همه چیز را برای خود خواستن و دیگران را از حق شان محروم کردن بز دلیست نه شجاعت.
بیرون رفت از اوضاع پیچیده ای سیاسی کنونی نیاز به شجاعت از نوع دوم دارد که امیدواریم دست اندر کاران عرصه سیاسی افغانستان گوشه ای چشمی به این شجاعت نوع دوم هم آب دهند و کشور را از بحران بیرون آورند.
انجمن افغانها روز خجسته ای استرداد استقلال میهن را به قاطبه ای مردم افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده و برای همه آرزوی موفقیت دارد.
خ.ف. شعبه فرهنگي انجمن افغانها

Lämna ett svar