انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها فرهنگي

پیام انجمن افغانها در سویدن به مناسبت حلول سال 1399 خورشیدی

نوروزو سال نو به تمام هم میهنان عزیز مبارک!
پیام انجمن افغانها در سویدن به مناسبت حلول سال 1399 خورشیدی
درست در روزهایی که طبیعت آغوش خود را به روی طراوت و زیبایی و دید انسانها باز کرده است، همزمان پیش آمد های ناگوار جهان را زیر تاثیر گرفته و زندگی انسان را در معرض تهدید قرار داده است.
هرسال همه تجلیل کنندگان نوروز در این موقع به پیشواز سال نو میرفتند و برای برگزاری جشنهای همگانی، گروهی و خانوادگی آمادگی میگرفتند اما امسال همه در سکوت و هراس به سر میبرند.
همه محفلها و کنسرتها و تجلیلهای همگانی لغو شد، خانواده ها هم نمیتوانند دور هم جمع شوند.
هر سال در این موقع مزار شریف پذیرای ده ها هزار مهمان از اقصا نقاط کشور بود ولی امسال درب های مزار سخی قفل و یک نفر هم در اطراف روضه دیده نمی شوند. نمیدانیم که کبوتر های سفید سخی را که آب و غذا میدهد؟
گلهای لاله دشت حیرتان و تپه های ایبک موج میزنند اما شاید مانند سالهای قبل بازدیدکنندگان وافری وجود نداشته باشد تا کنار گلهای لاله عکس یادگاری بگیرند.
هیولای کرونا در مدت کوتاهی تمام جهان را در نوردید و نقطه نقطه جهان از تاثیرات آن ایمن نمانده است.
کرونا درس بزرگی بود برای خودخواهی های بشر امروز که یک بار دیگر به یادش بیاورد تا به خود نگاه کند که کی هست توانایی هایش چقدر ضربه پذیر است؟ ولی با آنهم زندگی ادامه دارد و حرکت جهان هم متوقف نخواهد شد.
هنوز روزنه امیدی هست تا جامعه انسانی با تلاش و مقاومت از این برهه گذر کند و این هیولای ذره بینی را شکست دهد.
ما هم چشم به روزنه امید بهار، سال نو و روز نو دوخته ایم و بدین امیدواری به استقبال این روز میمون میرویم وامید واریم که در سال نو خورشیدی 1399 از این ویروس هیبتناک و بیمناک نشانی نماند و همچنان صلح و آرامش در سراسر افغانستان استقرار یابد.
در فرجام انجمن افغانها سال جدید 1399 خورشیدی را به تمام هموطنان که در جای جای جهان و افغانستان زندگی میکنند تبریک و تهنیت عرض می دارد.

Lämna ett svar