انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها فرهنگي

پیام انجمن افغانها به مناسبت برگزاری اولین جشنواره شعر افغانستان در شهر اپسالا

پیام انجمن افغانها به مناسبت برگزاری اولین جشنواره شعر افغانستان در شهر اپسالا
بنام خدای شاعرانه ها که سراسر خلقت اش همه شعر است و نظم
در گلستان انجمن های افغانی سویدن گلهای زیادی رویید که شماری در اثر تغذیه نا مناسب خشکید و فضای این گلستان را ترک گفتند ولی خوشبختانه خیلی ها باقی ماندند و ثمر دادند. در این باغ گلبُن های کهنی هم وجود دارد که همه ساله از آنها شماری شاخه های تازه سر میزند تا نمای این گلبُن ها را شاداب نگه دارد. طبیعی است که شماری از شاخه های به کهولت رسیده و دیگر گل نخواهند داد و به همین منظور باید در کنار آنها گلبُن های جدید غرس گردد که جای گلبُن های به کهولت رسیده را پر نماید تا این گلستان همواره زیبا جلوه نماید.
انجمن افغانها نمونۀ از همان گلبُن های قدیمی این باغ است که از تولد آن ۲۴ سال میگذرد. انجمن صلصال گلبُن زیبا تازه به نمو رسیده ایست که همواره رشد میکند و شاخه های بیشتر و بیشتر و گلهای با رنگ و بوی متفاوت تقدیم این گلستان مینماید. شاعران ما که در واقع آنها گلهای سرسبد این باغ هم هستند توصیف گر این گلستان اند که با تخیل، زیبایی این باغ را صد برابر جلوه میدهند و نغمۀ پرنده ها خوش آواز هم، فضای این گلستان را خوش آیند تر میسازد. ”اولین جشنوارۀ شعر افغانستان اپسالا” همۀ آن زیبایی ها را در خود گنجانیده نموده است. جا دارد از انجمن جوان و فعال صلصال که مبتکر و برگزار کنندۀ این محفل منحصر به فرد است تشکری نماییم و از رهبری جوان این انجمن مبتکرهمچنان.
بگذاریید بار دیگر خاطر نشان سازم که برای شاداب و با طراوت ماندن این گلستان، نیاز است تا همکاری میان گلبُن های این گلستان هر چه بیشتر از پیش وسعت یابد.
نسیم سحر رئیس انجمن افغانها

Lämna ett svar