انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام انجمن افغانها بخاطر قدردانی از فراغت از لیسه ها

بار دیگر در آستانۀ موسم گرما قرار داریم. رسیدن تابستان از یک طرف روشنایی و گرمایی بیشتر را مژده میدهد و از طرف دیگر از فرارسیدن تعطیلات تابستانی و پایان یافتن سال تحصیلی نیز خبر میدهد. با ختم سال تحصیلی برخی از شاگردان به صنفوف بالایی ارتقا میکنند در حالی که یک تعداد دیگر از لیسه(جمنازیوم)های شان سند فراغت بدست میآورند و وارد محیط دانشگاه شده به تحصیلات عالی میپردازند 
خوشبختانه در میان جوانانی که امسال در سویدن از لیسه ها سند فراغت بدست میآورند تعدادی از جوانان افغان نیز وجود دارند. انجمن افغان ها در سویدن فراغت این جوانان را نخست به خود شان و بعداَ به خانواده های شان و همچنان به جامعۀ کوچک افغان ها در سویدن تبریک میگوید. امیدواریم این جوانان ما با درک شرایط حساسی که ما امروز در آن قرار داریم و با استفاده از امکانات و سهولت های که برای دانش آموزان در این کشور وجود دارد، صرفاَ به کسب سند فراغت از جمنازیوم ( لیسه ) بسنده نکرده بلکه به تحصیلات عالی بپردازند

 

سویدن از جمله معدود کشور هایست که تحصیلات عالی را به شکل رایگان عرضه میکند. استفاده از کمک های اقتصادی و قرضه های تحصیلی، تکنالوژی پیشرفته و فضای آرام همه امکاناتی اند که جوانان ما نباید آنها را نادیده بگیرند 
کانون جوانان به همکاری انجمن افغان ها در سویدن به افتخار فراغت این جوانان عزیز محفلی را به روز یکشنبه مورخ بیست و نهم ماۀ می سال روان تدارک دیده است. از همه جوانان عزیزی که امسال سند فراغت از جمنازیوم ( لیسه) را بدست آورده اند و همچنان از خانواده های شان دعوت به عمل میآید تا با تشریف آوری شان زینت افزای این محفل باشند

 
Nacka Gymnasium 29 Maj
( Griffelvägen 17 ) kl 12:00- 17:00

 شعبه فرهنگی انجمن افغانها

 

Lämna ett svar