انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

انتخابات چهره های ممتاز

پيروزى درخشان و افتخار آفرين

سميرا ” نوا ” افغان پيشتاز و بسيار برجسته با گرفتن حدود پنجهزار رأى بمثابه اولين دنماركى افغان الأصل بحيث وكيل پارلمان دنمارك انتحاب گرديد .
سميرا جان ” نوا ” كانديد حزب ( راديكال وينستغه ) از بلاك چپ دنمارك است ، كه يكجا با سه حزب ديگر بشمول حزب سوسيال ديموكرات دنمارك برنده انتخابات ديروز اينكشور ميباشند (منبع: فیسبوک محترم میرعبداواحد سادات رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ).

.انجمن افغانها در سویدن این موفقیت بزرګ را برای خانم سمیرا نوا ، خانواده شان  و تمام افغانها تبریک و تهنیت ګفته موفقیت های مزید برای این خانم پیشتاز آرزو مینماید

Lämna ett svar