انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

پيام انجمن افغانها درسويدن بمناسبت وفات نابهنگام رحيم مهريار

یک یار دیگر به دیار یاران پیوست و مهر خودرا در قلبها بجا گذاشت

او که از دیار مهر آمد و در غربتکده ای نا آشنا و بی مهر هبوط کرد ولی بیکار ننشست و به مهر آفرینی پرداخت تا جاییکه یار مهر شد و قلبهای غمگسار زمینی هارا با ترنم موسیقی و آهنگهای دلنوازش متوجه آفریننده ای همه ای مهر ها ساخت.

سخن از رحیم مهریار است و سوگواری جامعه ای هنر و موسیقی افعانستان بخاطر از دست دادن او اما چه توان کرد که تقدیرگر هستی چنین تقدیر کرده است و همه را به خویش میخواند و به سوی خویش

رحیم مهریار بهترین و شاداب ترین دوران زندگی اش را وقف هنر موسیقی کرد تا به دلها بذر محبت بکارد وریشه ای نفرت را بخشکاند و به همین لحاظ دنبال پرستویی میگشت تا پرستاری ای محزونان را بدوش بگیرد و دمساز و هماواز مهریار شود و همینطور هم شد و با خانم پرستو پیوند ازدواج بست و یک زوج هنری موفق و وفادار را تشکیل داد. امروز اگر مهریار در میان ما نیست ولی صدایش در نوار طبیعت ثبت است و جاودانه خواهد ماند

انجمن افغانها این حادثه ای اسفناک را به خانواده ای کوچک مهریار و خانواده ای بزرگ هنر موسیقی افغانستان تسلیت عرض میدارد و برای باز ماندگان مرحوم مهریار صبر جمیل میخواهد 

Lämna ett svar