انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

پيام انجمن افغانها به مناسبت نودمين سالگرد استرداد استقلال افغانستان

در آغاز قرن بیستم  که ستم  استعمار جهانخوار جهانی در آسیا و افریقا بیداد می کرد  و ملل تحت ستم را به بد ترین شکل مورد استثمار و چپاول قرار داده  و به حقارت می کشید ،  نهضت های آزادیخواهی در کشور های تحت استعمار نزج میگرفت . روشنفکران متعهد  برای نجات از استعمار مبارزه نموده و هزاران هزار انسان وطن دوست به آرمان آزادی وداشتن یک زندگی پر افتخار و دور از ستم، جان های شان را فدا کردند.  این در حالی بود که کوچکترین صدای عدالت خواهی با انتهای وحشت و بیرحمی به گلوله بسته شده و خاموش می شد

قهرمانان ما درین شرایط  دشوار کشوردر برابر چشمان حیرت زدهء آزادیخواهان جهان ،  بزرگترین استعمار جهان را به زانو در آورده و با افتخار و سر بلندی بی مانند، استقلال افغانستان را  به جهانیان اعلام کردند. کشور ما تحت قیادت شاه امان الله خان غازی و به همت روشنفکران مشروطیت اول و به  خصوص محمود طرزی در پیشاپیش آزادیخواهان منطقه قرار گرفته   و الهام بخش آنان گردید؛ چنانچه سایر آزادیخواهان کشور های شان را یکی پس از دیگری به آزادی رساندند.  کشور های چین و هند حدود بیست و پنج سال بعد از افغانستان به این افتخار نایل آمده وآزاد شدند

 با تآسف این پیروزی بزرگ که ما خاطره اش را گرامی داشته و به آن افتخار میکنیم در اثر توطئه دشمنان خاک ما با استفاده ازتزویر ارتجاع مزدور بنا به عقب ماندگی فکری و نا آگاهی مردم به شکست مواجه شد. ما روز های دشواری را گذراندیم تا بالاخره در اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه اختناق کمتر شد و نیرو های وطن پرست و روشن جامعه بار دیگر موجی از حرارت  و روحیه سر شار از وطن پرستی و عدالت خواهی را درمیان جوانان  کشور زنده ساختند که بدبختانه این حرکت هم قربانی توطئه گردید و ناکام شد

امروز که نود سال از استقلال کشور ما می گذرد ما دهها سال به عقب بر گشته ایم  و از کاروان ترقی و تمدن دور افتاده . در حالیکه  روحیه ناسیونالیستی قرن بیستم دیگر کهنه شده و جایش را به هومانیسم داده است، کشور ما همچنان غرق در دید فکری  قرون وسطایی یعنی قبیله سالاری قرار دارد. زمامداران کشور به کمک جامعه جهانی تمام امکانات را در اختیار عناصر نفاق انداز و متعصب گذاشته و به عمیق شدن نفاق ملی کمک می نمایند. اشخاص فرصت طلب و منفعت جو به نام اقوام و قبایل افغانستان تجارت نموده و از امتیازات مادی و معنوی بر خوردار می شوند. انسان کم دانش و بی کفایت به اثر شناخت شخصی و گروهی  به مقامات و کرسی های دولتی تکیه میزند ، اینان از یک جانب یک رشد طبیعی و سالم کشور را مانع می شوند و از جانب دیگر وطن و مردم ما را در برابر اانظار جهانیان بد معرفی می نمایند

اینک در حالیکه در آستانه  انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم از آن هموطنان عزیز ما که میتوانند  رأي دهند تقاضا داریم، تا به خاطر سعادت کشور و آینده خود شان به تزویر تاجران قدرت و خود فروختگان منفعت جو گوش نه داده ، با ایمان و وجدان دور از قوم ستایی و قوم ستیزی به شخصی که کفایت رهبری کشور را به زعم شان داشته باشند رأي دهند

در فرجام یک بار دیگر نودمین سالگرد استرداد استقلال کشور عزیز مان افغانستان را به کافهء ملت نجیب افغان تبریک و تهنیت گفته و آرزوی سربلندی و سرافرازی را برای وطن و وطنداران مان می نماییم . بار دیگر آرزو می بریم تا هموطنان عزیز ما از شرایط خوب و چانس عالی ایکه به کمک جامعه جهانی فراهم آمده در انتخابات شرکت جویند تا به یاری خداوند بزرگ یک اداره سالم در کشور به وجود آمده و صلح و امنیت به کشور باز گردد

!د هيواد د خپلواکي نوييمه کاليزه مبارک او نيکمرغه

!زنده باد و آزاد باد افغانستان

!شاد باد خاطرهء شهدای راه آزادی

 !فرخنده باد نودمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان 

فريده زيرک

رئيس انجمن افغانها در سويدن 

  

Lämna ett svar