انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

آرشيف

پيام انجمن افغانها بمناسبت قتل عباس رضايي

بنام خداوند یکتا

با تاسف و تاّثر عمیق ، تعصب و تاریک اندیشی قرون وسطایی در دیار مهاجرت جوان معصومی را از ما قربانی گرفت.
شادروان عباس رضایی محض به خاطر شریف ترین آرزوی انسانی ”ازدواج” که در هر آیین و رسمی مقدس و شریف است جانش را از دست داد. قتل مظلومانه عباس رضایی نه تنها مادر مظلوم و محرومش را داغدار ساخته و به سوگ نشاند بلکه هزاران هموطن شریف و ملیونها انسان با عاطفه را درگوشه وکنار کشور سویدن متآثر و ملول ساخت.

قتل عباس رضایی بازتاب سقوط و سیر قهقرایی ضابطه های اخلاقی و ارزش های معنوی جامعه ما را باز گو می کند که ناشی از جنگ خانمانسوز داخلی بوده است. جنگ داخلی که دانشمندان آنرا بدترین و ویرانگرترین نوع جنگ میدانند، در کشور ما عمری بس طولانی داشت ، زیرا همه به دوام جنگ کمک می کردند بدون آنکه کوچک ترین توجهی به بیچارگی مردم و آینده کشور ما داشته باشند . خشونت و بی رحمی ، حرص و مال دوستی ، کینه توزی و بنیاد گرایی جای مروت و مدارا، سخاوت و جوانمردی، اعتدال و مآل اندیشی را گرفت.
اصطلاح قتل ناموسی در کشور ما ترمینالوژی نا آشنا بود. درست است که بعضآ دور از آگاهی والدین رشته های علاقه مندی میان جوانان پیدا می شد که باعث ناراحتی و رنج والدین می شد ولی این مشکل به وساطت بزرگ سالان و ریش سفیدان بصورت صلح آمیز حل و فصل می شد. همه میدانیم که پیوند مقدس زنا شوهری در کشور ما بعضآ کینه و خصومت دیرینه و بزرگ را از میان می برد.
در داخل کشور صد ها زن جوان برای نجات از ازدواج اجباری خود را به آتش کشیده اند. هزاران نفر از مهاجران افغانی نه تنها از اروپا بلکه از کشور های همسایه با وصف زندگی رقت بار و مملو از حقارت و اذیت هنوز هم قادر به بازگشت به وطن شان نیستند. اینها همه عمق ویرانی و آسیب معنوی را که مردم ما دیده اند نشان می دهد.
اینک که بیشترازچهار سال از توافقات بن میگذرد اما پروسه باز سازی در کشورما با مقایسه مصارف هنگفتی که صورت میگیرد خیلی ناچیز و اندک است، علت عدم امکانات مادی و تخصصی نبوده بلکه کمبود احساس مسئولیت و مورال است. ازین جاست که برای بازسازی کشور بازسازی فرهنگی اولویت دارد.
قربانی شدن عباس رضایی همه ما را به این فکر می اندازد که چگونه می شود ازتکرار همچو حوادث وحشیانه و دور از کرامت انسانی جلو گیری کرد. بدون شک بزرگداشت خاطرهء معصومیت عباس رضایی تاثیرات مثبتی درین راستا هم در کشور سویدن وهم در افغانستان خواهد داشت.
انجمن افغانها ضیاع این جوان محروم و معصوم را به مادر داغدیده و سایر اقارب مرحوم رضایی تسلیت گفته برای مرحومی طلب آمرزش و برای باز ماندگانش صبر جمیل می خواهد.

 

Lämna ett svar