انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پناهجویان عراقی تا تصمیم اتحادیه اروپا، اخراج نخواهندشد

اداره کل امورمهاجرت، اخراج ۳۰ پناهجوی عراقی را متوقف کردرئیس دایره ی حقوقی این اداره می گوید که  دادگاه اروپا، روزگذشته تصمیم به توقف اخراج ۱۹ نفرازاین پناهجویان را صادرکرد، اما موفق به بررسی پرونده های دیگرنشد

اداره کل امور مهاجرت تصمیم گرفته است تا پایان بررسی تمام پرونده ها و اعلام تصمیم دادگاه اروپا، اخراج تمام آنها را متوقف سازد

 

تاکنون اخراج حدود ۲۰۰ متقاضی پناهندگی عراقی از سوئد، به دلیل تصمیم دادگاه اروپا متوقف شده است.  

میکائیل ریبن ویک می گوید که اداره مهاجرت منتظر تصمیم این دادگاه است که قراراست روز ۲۴ نوامبر صادرشود. ازسوی دیگر دبیرکل شورای اروپا گفته است که خواست دادگاه اروپا از سوئد، توقف اخراج تمام پناهجویان عراقی بوده است. میکائیل ریبن ویک، اظهارات دبیرکل شورای اروپا درمورد چنین خواستی را واقعی نمی داند و تاکیدمی کند که تااین زمان چنین درخواستی یا تصمیمی به سوئد ابلاغ نشده است.   
اداره کل امور مهاجرت اعلام کرده است که پناهجویان عراقی به بغداد اخراج می شوند و به شهرها و مناطقی که دادگاه اروپا مشخص کرده، بازگردانده نمی شوند. میکائیل ریبن ویک نیز می گوید که دراین زمینه محدودیتی وجوددارد و طبق تصمیم دادگاه اروپا، پناهجویان تنها به بغداد اخراج می شوند، گرچه این امر عمومیت ندارد.
اداره کل امور مهاجرت، باوجود امیدواری دبیرکل شورای اروپا به توقف کامل اخراج پناهجویان عراقی، تاکیدکرده است که لغو تمام اخراج ها را دردستورکارندارد. این اداره  همچنین گفته است که پرونده های پناهجویان عراقی، کماکان به صورت فردی مورد بررسی و تصمیم گیری قرارخواهدگرفت.
به گزارش اداره کل امورمهاجرت، درسال جاری ازمیان مجموع پناهجویان عراقی، ۶۹۸ پناهجو اجازه ی اقامت و ۷۳۶ نفرنیز حکم اخراج دریافت کرده اند.
درسال جاری، تاکنون ۱۳۸۱ پناهجو، حکم صادرشده برای خود را پذیرفته و به عراق بازگشته اند، درحالی که ۱۴۴۹ نفر دیگر، از بازگشت خودداری کرده اند. حکم اخراج این افراد برای اجرا به پلیس داده شده است

منبع :سايت پژواک

متن اصلي به سويدني

Utvisningar till Irak stoppas tillfälligt

Lämna ett svar