انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پناهجویان سهمیه ای ملل متحد در سویدن

در سال ۲۰۱۲ قراراست دولت سویدن ۱۹۰۰ پناهجو از سهمیه ی ملل متحد را به این کشور بپذیرد. مانند دو سال قبل این تمرکز به کشور های افریقایی صورت خواهد گرفت. بیشتر این پناهجویان شهروندان سومالی هستند که در کشور کینیا و دیبوتی جاگزین شده اند و یا شهروندان ایریتیریا و ایتوپیا اند که به سودان فرار کرده اند. همچنین یک تعداد از شهروندان افریقای شمالی شامل این برنامه خواهند شد. 

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar