انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

پناهجوي دستگير شده افغان ديپورت گرديد

يک پناهجوي افغان که روز سه شنبه به دفتر پوليس احضار شده بود ، ديروز مورخ 11 مارچ ديپورت شد

اين پناهجوي افغان ديروز ديپورت شد وسه پوليس سويدن الي کابل وي را همرايي کردند .امروز اين پناهجوي افغان با خانمش که در سويدن باقي مانده است ، تيلفوني تماس گرفته است

Lämna ett svar