انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

پروگرام دیپلومات

لطفأ به این صفحه مراجعه کنید
http://www.stockholmian.com/news/persiska/2011/02/021_encrypt.htm

.

Lämna ett svar