انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

پرواز هواپیماهای افغانستان به اروپا ممنوع شد

کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا، پرواز هواپیماهای افغانستان به فرودگاههای این قاره را به دلیل نداشتن استانداردهای بین المللی ممنوع اعلام کرده است


مقام های این کمیسیون گفته اند که شرکت های هواپیمایی افغانستان در چند سال گذشته نتوانسته اند خود را با معیارهای بین المللی وفق بدهند.

مقام های افغان نیز تائید کرده اند که در برخی موارد هواپیماهای افغانستان دارای مشکلات ایمنی هستند.

مقامهای کمیسیون حمل و نقل اروپا، نام چهار شرکت هواپیمایی افغانستان، از جمله شرکت دولتی هواپیمایی آریانا را در فهرستی که هواپیماهای آنها اجازه ورود به فضای قاره اروپا را ندارند، آورده اند.

هر چند شرکت های هواپیمایی افغانستان پروازهای زیادی به اروپا ندارند، اما ممنوعیت پرواز آنها به اروپا، اعتبار این شرکت ها را تا حدودی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در حال حاضر بیشتر این شرکت ها مشغول پروازهای داخلی هستند و به شماری از کشورهای منطقه هم پرواز می کنند.

بیشتر این پروازها از فرودگاه کابل صورت می گیرد. روزانه بیش از پنجاه پرواز از این فرودگاه انجام می شود.

مقامهای کمیسیون اروپا گفته که شرکت های هواپیمایی افغانستان نتوانسته اند در چند سال اخیر خود را با معیارهای بین المللی برابر کنند

در حال حاضر بیش از ۲۰ هواپیما در اختیار سه شرکت هواپیمایی خصوصی و یک شرکت هواپیمایی دولتی است.

پیش از این وزارت حمل و نقل افغانستان پرواز هواپیماهای آنتونوف در مناطق با ارتفاع بالا در داخل کشور را هم ممنوع کرده بود.

در حال حاضر چند فروند از این نوع هواپیماها در اختیار شماری از شرکت های هواپیمایی قرار دارد.

سه ماه پیش در پی سقوط یک هواپیمای آنتونوف متعلق به یک شرکت خصوصی در شمال کابل، رئیس جمهوری افغانستان صدور مجوز فعالیت به شرکت های جدید را متوقف کرد.

سقوط این هواپیما دهها کشته بجا گذاشت که شماری از قربانیان آن شهروندان خارجی بودند

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/11/101123_k02-afghan-fligts-urope-ban.shtml

Lämna ett svar