انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

پايان مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي نزديک ميشود

ساعت 12 نيمه شب دوشنبه مورخ چهارم ماه مي آخرين مهلت جهت تحويل اظهارنامه هاي مالياتي ( دکلاراشون) به اداره ماليات سويدن است .

(Deklarera 2009 (senast klockan 24:00 den 4 maj

اطلاعات بيشتر در زمينه ازسايت استکهلميان

Lämna ett svar