انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande درمورد پناهجويان افغان

پاسخ عبدالرزاق احمدزی به اتهامات یک نشریه بیگانه ستیز

در این چند روزاخیر  یک سلسله اتهامات از طرف یک نشریه بیگانه ستیز در مورد آقای عبدالرزاق احمدزی نشر واز طریق  برخی وسایل اطلاعات جمعی خارجی و داخل افغانستان به نقل قول از این نشریه به اصطلاح سویدنی پخش شده بدون آنکه مراجع عدلی سویدن این اتهامات را بررسی کرده باشند . اینک سایت افغانها پاسخ جناب عبدالرزاق احمد زی را دریافت نموده  و آنرا غرض مطالعه  هموطنان قرار میدهد . ایشان یک بیانیه مطبوعاتی نیز به زبان سویدنی پخش کرده است : 

”افول اخلاقی در ژورنالیزم تجارتی افغانستان

در ديموکراسی نوپا و معیوب کشور, آزادی ای بیان آن ارزشی است که هر روز و به طور سیستماتيک   توسط دلالان بازار سیاست به شکل بسیار فجیع و نفرت انګیزی مورد استفاده ابزاری قرار میګیرد.

در اين مسلخ ارزشها کسی به فریاد  واژهء بی زبان آزادی ای بیان که به عنوان  روپوش خشنی برای تخطی ها و جرائم مشهود مورد استفاده قرار دارد اعتنایی نمیکند, فحاشی, هتاکی, دروغ پراگنی, افترا,جعل, توطئه و دسیسه را آزادی بیان نام گذاشته اند, و ارزش ها تحت همین نام و عنوان سلاخی میشوند

تعرض بر حریم شخصی افراد, پرونده سازی, پخش اکاذیب به منظور بدنام سازی و ترور شخصیت  مردم را آزادی بیان میخوانند.

طلوع یکی از بازیگران پروپاقرص این بازار مکاره است.

در سرویس خبری ای  ۶ شام سه شنبه مورخ ۳ جدی سال روان  مطابق ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ طلوع نیوز خبری به این محتوا نشر کرد ( روز نامه های سویدنی نوشته اند که رزاق احمدزی معاون روند سبز به اتهام فساد مالی تحت پیگرد پولیس آنکشور قرار دارد …..) و این خبر تا یکی دو روز دیگر هم در سرویس های خبری طلوع و لمر تکرار گردید.

اصول اصلی واساسیء اخلاق ژورنالیستیک در رابطه با اطلاع رسانیء همه گانی این است که منابع خبری صرف در صورتی میتوانند اسم و شهرت و تصویر کسی  در رابطه با رویدادی یا جرمی را همگانی سازد که فیصلهء دادگاه مبنی بر محکومیت شخص موجود بوده و بعد از تحقیق و کسب اطمینان کامل بر صحت و سقم خبر, منبع خبری و بدون دخالت و تصرف و باامانت داری کامل آنرا به مخاطبین برساند.

حالا ببینیم طلوع با این امانت چه برخوردی دارد!

آنچه طلوع آنرا خبر منتشره در روزنامه های سویدنی میخواند هیچ ربطی به واقعیت ندارد., ناشر آن جعلنامه نه کدام روزنامه و هفته نامه و اخبار سویدنی است نه کدام شبکهء رادیویی تلویزیونی بلکه وبلاگ مربوط به یک گروهک نازیستی, نژاد پرست و مهاجر ستیز است که همواره با پخش اکاذیب در مورد مهاجرین موفق میکوشد برای ایجاد نفرت اجتماعی در برابر اقلیت های مهاجر جو سازی نماید.

تلویزیون طلوع به خاطر سرشت زشت و مزدور مآبانه اش و به منظور کسب منفعت های مادی و طبیعت تجارتی اش همواره دست به پخش اکاذیبی میزند که در آن امکان رسیدن به منفعت های مالی باشد, از سوی هم طلوع به عنوان یک شبکه شایعه افگن و جانبدار در پروسهء انتخابات در داخل و خارج کشور به شهرت رسیده است.

باری شنیدم که شورای علمای دینی با تاکید بر اینکه افغانستان جامعه اسلامی است  از طلوع خواست تا روزانه حد اقل یک بار صدای  آذآن از این تلویزیون شنیده شود , جواب مسولین طلوع این بود که ما یک شبکهء تجارتی هستیم شما پول بدهید ما یکبار نه پنج بار در هر روز آذآن پخش خواهیم کرد, در حالیکه هزینهء هر دقیقه اعلان و ریکلام و اشتهار در طلوع به ده ها هزار دالر میرسد آیا ممکن است که این آذآن های بی وقت و بی مورد در رابطه با اینجانب آنهم با تکرار هر ساعت در جریان چند روز به طور مجانی و یا بخاطر اهمیت خبر صورت گرفته باشد?

خیر, مراجع و منابعی بودند که این مصارف را تامین کردند, بازنده گان عرصهء انتخابات برای بد نام سازی دولت ساز هزینه کردند و طلوع هم مامور معذور بود.

و اما طلوع با زیر پا گذاشتن تمام موازین اخلاقی در ترجمهء آنچه خبر منتشره روزنامه سوئدی مینامد سلیقه های خود را اعمال نموده و تصرف بی شرمانهء در متن خبر انجام میدهد, در ادعا ء وبلاگ مذکور راجع به ”فساد مالی کوچکترین اشاره ای به پولیس, تعقیب و پیگرد وجود ندارد ولی طلوع خواسته خبر منتشرهء خویش را کمی دستکاری نموده   و مرچ و مصاله ای بر آن بیفزاید و بدون هیچ نگرانی پراگراف ( تحت پیگرد پولیس سویدن  قرار دارد) را به آن افزوده است.

درحالیکه وبلاگ مذکور مدعی است که; ”عبدالرزاق احمدزی مهاجر افغان در سویدن رئیس حزب بسیج ملی و معاون روند سبز افغانستان و یکی از چهره های مطرح (دولت ساز ) که برنده انتخابات سال جاری افغانستان  است به اساس اطلاعات رسیده  از حقوق تقاعد مادر متوفی  اش در سویدن  سوءاستفاده نموده که این عمل نشاندهندهء آلوده گی او به فساد مالی میباشد.”

در حالیکه من نه از موجودیت حزبی به نام بسیج ملی اطلاع دارم, نه عضو چنین حزبی هستم و نه رهبر آن, هم چنان من هیچ تعلق تشکیلاتی  به ”روند سبز” ندارم و نه معاون آن سازمان بوده ام, نه یک سینت از حقوق تقاعد مادر متوفی ام استفاده کرده ام و نه یک کرون (واحد پولی سویدن)   بعد از وفات ایشان به حساب او واریز شده است.

این داستان از آغاز تا انجام جعل است و دروغ و شایعه!

طوریکه همه میدانیم متقاعدین و سالمندان در جوامع اروپایی به طور مداوم و سیستماتیک مورد (چک اپ) یا معاینات عمومی قرار میگیرند و آیا این ممکن است که کسی بیشتر از دو ماه غایب باشد و به او حقوق تقاعد تعلق بگیرد؟

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

شایعه پراگنی های بازندگان انتخابات وشبکه های تبلغیاتی مزدور نه تنها اینکه خللی در ارادهء من برای تداوم مبارزه وایجاد تغییر به میان نخواهد آورد بر عکس با انگیزه و نیروی تازه وارد کارزار مبارزات میهن پرستانه خواهم شد.

پخش اکاذیب طلوع دقیقا نتیجهء معکوس برای آنهای داشت که با مصارف گزاف این سناریو را طرح و تطبیق نمودند, آدمهای زیادی به نماینده گی از گروه ها, سازمان ها, انجمن ها و تشیکلات سیاسی و اجتماعی و دوستان زیادی به طور انفرادی با ارسال پیامها, ملاقات های حضوری و استفاده از تمام شیوه ها وذرایع ممکنه  این توطیه را تقبیح و بنده را در جهت ادامه مبارزه تشویق و حمایت نمودند.

من شاید سالها موفق نمی شدم این همه توجه و همدردی و تشویق برای مبارزه توسط هموطنان را بدون ”کمک” دسیسه طلوع  کسب نمایم

و آخرین تذکر

من به تاریخ ۱۵ همین ماه عیسوی(دسمبر) یعنی ۱۰ روز قبل ،  از سویدن به ترکیه واز آنجا به افغانستان آمدم, اگر تحت تعقیب و پیگرد پولیس بودم چرا کسی مرا در داخل مملکت و میدانهای هوایی مورد استجواب قرار نداد؟

عبدالرزاق احمدزی”

Pressmeddelande 2019-12-24
Det har kommit till min kännedom om att jag har uppmärksammats i ”svensk media”.
Låt mig klargöra en sak med full kraft: det är inte svensk media som har uppmärksammat mig.
Tvärtom, det är så kallade ”alternativa källor” bestående av främlingsfientliga och rasistiska hemsidor som i sin ideologi drivs av hatet mot muslimer och invandrare. Dessa ”alternativa källor” finns på ytterkanterna av internet och saknar respekt för pressetiska regler och lagar.
”Alternativa källor” drivs av personer som har direkta kopplingar till det främlingsfientliga och höger extrema partier, vars hatiska ideologi lyder: hata invandrare och muslimer.
Syftet med hatet och lögnerna är att få det annars välkomnande svenska folket att hata invandrare och muslimer.
Rasisterna riktar falska anklagelser mot invandrare och muslimers ledare för att förtrycka muslimska grupper från att växa i Sverige och i sina hemländer.
Hatet har nu riktats mot mig genom falska anklagelser eftersom en invandrare som är framgångsrik väcker mörka känslor hos rasisterna.
Vi måste därför stå enade mot hatet och värna om våra ledare och aldrig falla offer för mörk propaganda.
Sammanfattningsvis är jag inte uppmärksammad av svensk media, utan av rasistiska hemsidor. Jag är inte heller anklagad för något brott i Sverige.
Jag kommer inbjuda svensk media för en presskonferens i slutet av januari 2020.
Vänligen Razag A.

Lämna ett svar