انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

پارلمان سویدن به پیشنهاد حکومت دررابطه به" امکانات جدید غرض دریافت اقامت " رای مثبت داد

پارلمان سویدن به پیشنهاد حکومت دررابطه به” امکانات جدید غرض دریافت اقامت ” رای مثبت داد.

 امروزپنجشنبه مورخ 7 جون 2018 پارلمان سویدن در مورد پیشنهاد حکومت پیرامون اعطای اقامت براساس تحصیل برای پناهچویان بدون همراه رای گیری نمود و در نتیجه این پیشنهاد به اکثریت آراء ( 166 رای موافق و 134 رای مخالف ) مورد تصویب قرار گرفت . این قانون از اول جولای 2018 نافذ میگردد که در نتیجه آن 9000 پناهجو میتوانند در سویدن اقامت دریافت نمایند.

این پیشنهاد حکومت ائتلافی سوسیال دموکراتها با حزب محیط زیست مورد  حمایت حزب چپ ( v) و حمایت سرنوشت ساز حزب مرکز ( c) قرار گرفت . احزاب مودراتها( M)، لیبرالها ( L)، دموکراتهای مسیح( KD) و دموکراتهای سویدن ( SD)در مخالفت با این پیشنهاد قرار گرفتند . سه عضو حزب لیبرالها( L) و سه عضو حزب دموکراتهای مسیح( KD)  خلاف مشی احزاب خود رای دادند . یک عضو سنتر ( C) نیزدر رای  گیری سهم نگرفت(ن س ) .

گفتنی است که یکی از شرایط ، ثبت تقاضا قبل از 25 نومبر 2015 ( یعنی الی 24 نومبر 2015 است که برخی اشتباها انرا قبل از 24 نومبر 2015 مینویسند) میباشد. شرایط اعطای اقامت را براساس این قانون جدید در اینجا بخوانید. اینجا را کلیک کنید!

بیشتر در لینک های زیر بخوانید :

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/m6wq00/klart-ensamkommande-far-ny-chans-att-stanna

https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration–invandring/riksdagen-rostar-om-de-9-000-ensamkommande/

اطلاعات بیشتر در مورد این پیشنهادات در لینک های زیر سایت افغانها که قبلا ترجمه شده است بخوانید:

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/01/31/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7/

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/03/30/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/

 

Lämna ett svar