انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

پادشاه سویدن پنج نواسه خود را از مزایای سلطنتی محروم‌ساخت

”کارل گوستاف شانزدهم، پادشاه سویدن طی فرمانی ۵ نواسه خود را از سلطنت محروم کرده تا ضمن صرفه جویی در هزینه‌های سلطنتی آنها از رعایت وظایف سلطنتی معاف شوند.

این پنج نواسه همچنان عضو خاندان سلطنت باقی خواهند ماند و القاب دوک و دوسش را هم تصاحب خواهند کرد اما از انجام تکالیف و تشریفات سلطنتی معاف خواهند بود اما دیگر از محل بیت‌المال هم مستمری دریافت نخواهند کرد.‌

این تصمیم البته دو نواسه پادشاه گوستاف را که در رده بعدی کسب مقام پادشاهی هستند شامل نخواهد شد.

ناظران می‌گویند این اقدام هم سو با رویکردی است که به خاندان سلطنتی سویدن اجازه می‌دهد در صرف هزینه‌ها و دستمزدهای خاندان سلطنتی ملاحظه شود.

بنابر تصمیم جدید پادشاه سویدن دو پسر پرنس کارل فیلیپ وسه فرزند پرنسس مادلین شامل این فرمان جدید خواهند شد.

به این ترتیب این پنج نوه که بین یک تا ۵ سال سن دارند دیگر واجد دریافت هزینه‌های سلطنتی از محل بیت‌المال و مالیاتی که شهروندان می‌پردازند نمی‌شوند.

کارشناسان خاندان سلطنتی سویدن می‌گویند این تصمیم واکنش پادشاه به نگرانی‌هایی است که در چند سال گذشته نسبت به رشد تعداد اعضای خانواده سلطنتی طرح شده بود و این که چند سال پیش پارلمان سویدن از تمایلش برای بازبینی هزینه‌های خاندان سلطنتی از محل بیت‌المال خبر داده بود.

این تصمیم به چه معنی است؟

دیک هریسون، تاریخ‌دان سویدنی می‌گوید این تصمیم همچنین همسو با نیازهای خانواده مدرن در دنیای امروز گرفته شده است. این که سال‌ها بود جامعه سویدن فکر می کرد نباید دیگر خرج و مخارج بیش از 100 عضو خاندان سلطنتی را از جیب خود بپردازد.

به گفته آقای هریسون، معافیت از وظایف سلطنتی همچنین به این کودکان اجازه خواهد داد که زندگی معمولی را تجربه کنند.

این تاریخ‌دان سویدنی به بی‌بی‌سی گفت: ”این تصمیم همچنین به آنها اجازه خواهد داد که محصور به نرده‌های قصر نمانند و در حالی که زندگی را همچون دیگران تجربه می‌کنند، لقب و عضویت خود در خانواده سلطنتی را هم حفظ خواهند کرد.”
) منبع سایت بی بی سی )

اطلاعات بیشتر را از سایت خود سلطنت به زبان سویدنی بدست بیاورید:

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/forandringarinomdetkunglhuset.5.18cc416116d61fe304a869f.html

Lämna ett svar