انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

يک پناهجوي افغان به اتهام تجاوز جنسي توقيف شده است

  يک پناهجوي افغان که سال گذشته مدتي رادر نظارتخانه اداره مهاجرت گذشتانده بود، اکنون به اتهام تجاوز جنسي توقيف ميباشد

اين پناهجوي افغان سال گذشته به اثر تلاشهاي نهاد هامدافع حقوق پناهجويان از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد ، اما چندي قبل به اتهام تجاوز جنسي به يک دوشيزه سويدني در توقيف قرار دارد . اين پناهجوي افغان اتهام را رد ميکند وخود را بيگناه ميداند . اميدوارم همينطور باشد .اما همين اتهام به وضعيت پناهجويان افغان تأثير سوء خواهد گذاشت

Lämna ett svar