انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يکي از پناهجويان افغان توسط پوليس گرفتاروبه نظارتخانه اداره مهاجرت ستوکهولم قرارداده شد

يکي از پناهجويان افغان بنام نورمحمد روز جمعه گذشته ( 16 اپريل ) توسط پوليس در شهر مالمو گرفتار شد 

اين پناهجو چند روز را درتوقيف خانه پوليس بسر برده و اخيراٌ به نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم منتقل گرديده است. انجمن افغانها در تفاهم با متقاضي متذکره با يکي از وکلاي حقوقي تماس گرفت    

Lämna ett svar