انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وکلاي پناهجويان

وکلای پناهندگی با وجود ارتکاب اشتباهات جدی به کار خود ادامه داده اند

بررسی برنامه کالیبر کانال P1 رادیوی سویدن نشان می‌دهد وکلای مدافع امور پناهندگی با آنکه اشتباهات جدی در روند کاری شان وجود داشته اما همچنان از سوی اداره مهاجرت اجازه یافته‌اند به کار خود ادامه دهند.

پیش از این گزارش شده بود که برخی وکلا، شکایت پناهجویان را در موعد تعیین شده به اداره مهاجرت ویا به دادگاه( محکمه ) نسپرده‌اند. این اشتباه باعث می‌شود پناهجو بدون دریافت پاسخ شکایت از سوی دادگاه( محکمه ) اداره مهاجرت، با خطر اخراج مواجه شود.

علی که یک پناهجو است و از افغانستان پائیز سال ٢٠١٥ به سویدن آمد، در مورد وکیل خود می‌گوید: او به من گفت که من برایت کمک می‌کنم، گفت که در دادگاه وقت می‌گیرد اما این کار را نکرد.

پس از آنکه علی به درخواست اقامت خود جواب رد دریافت کرد، از وکیل خود خواست که به پاسخ اداره مهاجرت شکایت کند. اما به دلیل اینکه وکیل وی شکایت‌نامه را در موعد مقرر به دادگاه( محکمه ) نسپرد، پرونده پناهندگی وی از سوی دادگاه اداره مهارجرت مورد بررسی قرار نگرفت. او می‌گوید: فقط زنگ زد و گفت معذرت می‌خواهم، فراموش کردم.

وکیل علی نخواسته است با برنامه کالیبر رادیوی سویدن مصاحبه انجام دهد. اما او دلیل فراموش شدن این موضوع را وجود بیش از حد کار عنوان کرده است. این وکیل گفته است بخاطر این اشتباه جداً متاسف است.

علی تنها موردی نیست که بر اثر اشتباه وکیل خود با خطر اخراج مواجه می‌شود. رادیوی سویدن حداقل پنجاه مورد مشابه را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که باوجود ارتکاب چنین اشتباهات جدی شماری از این وکلا همچنان به عنوان وکیل مدافع پناهجویان از سوی اداره مهاجرت گماشته شده‌اند. حتی در مواردی شماری وکلا اشتباه مشابه را دوبار به تکرار انجام داده‌اند.

رئیس امور حقوقی اداره مهاجرت، فریدریک بییر می‌گوید: این روند نباید ادامه یابد. ما باید مانع ادامه آن شویم. ما باید تدابیر سختگیرانه وضع کنیم تا باعث بهبود سیستم شود.

پیش از این اداره مهاجرت فهرستی سیاه از وکلای داشت که به وظایف شان به درستی عمل نکرده بودند اما به دلیل انتقاد از وجود چنین فهرستی اداره مهاجرت ناچار شد آن را از میان بردارد. فریدریک بییر گفته است: پیشنهاد این است که ما باید به گونه‌ای امکان ثبت و یادداشت کیفیت کار وکلا را داشته باشیم
( منبع: رادیوی سویدن به فارسی دری )

متن اصلی را به زبان سویدنی در لینک زیر بخوانید

http://t.sr.se/2sEPyWd

Lämna ett svar