انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

وضعيت افغانستان در ديدار غير رسمي وزراي خارجه کشور هاي اتحاديه اروپا

امروز ديدار غير رسمي وزراي خارجه کشور هاي اتحاديه اروپا درشهر زيباي ستوکهولم در منطقه خيپسهولمن  آغازگرديد . وضعيت افغانستان ، شرق ميانه ، توسعه اتحاديه اروپا و دکترين سياست خارجي در مرکز توجه اين ديدار قراردارد

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Photo: Virginia Mayo / Scanpix

يکي از موضوعات اساسي اين ديدار وضعيت افغانستان است . اين ديدارکه غير رسمي اعلان شده و وزراي خارجه بدون داشتن نيکتايي و دريک فضاي  دوستانه وبدون  فشار( استرس ) و حتي اجنداي رسمي پيرامون موضوعات مبرم به بحث و گفتگو ميپردازند. کارل بيلت وزير خارجه سويدن که روز سه شنبه گذشته از کابل برگشت و با مقامهاي افغان و کانديدان پيشتاز رياست جمهوري افغانستان ملاقات کرده و مشکلات و پرابلمهاي دروني را از نزديک مشاهده نموده ، اکنون تلاش خواهد نمود تا ازکشور هاي اتحاديه اروپا بخواهد که اين اتحاديه يک  مشي سياسي  واحد و مشخصي  را در قبال افغانستان  تعقيب نمايند. با کي همکاري گردد و از کدام شيوه ها استفاده شود، زيرا وضعيت در افغانستان بدتر و پيچيده شده ميرود . کارل بيلت وزير خارجه سويدن ميگويد که در افغانستان نبايد شرايط بالاي افغانها تحميل و ديکته شود ، بايد تدابير اتخاذ شده با خود افغانها مطرح و مورد بحث قرار گيرد. در ملاقات غير رسمي ستوکهولم که  نمايندگاني از 27 کشور اتحاديه اروپا شرکت ورزيده وروز شنبه سه کشور ديگر ( کرواسيا ، ترکيه و مکيدونيا ) نيز به آن افزوده ميگردد ، برعلاوه موضوعات ديگر ، وضعيت افغانستان جايگاه خاصي  درين ديدارداشته  که نتايج آن در يک کنفراس مطبوعاتي به روز شنبه آشکار خواهد شد . اميدوارم که درين ديداروزراي خارجه  کشور هاي  اتحاديه اروپا به يک تصميمي که  به تأمين امنيت و تقويه دموکراسي در افغانستان ياري رساند ، نايل گردند
نسيم سحر

Lämna ett svar