انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان با سفیر سویدن در کابل ملاقات نمود


در ملاقات که میان سید حسین عالمی بلخی و پیترسمنیبی سفیر سویدن، سه شنبه ۱۳۹۴/۷/۲۸در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان دایر شد ، طرفین در رابطه به طرح پورت فولیوی افغانستان ووضعیت آنعده افغانهای که به سویدن مهاجرت نموده اند تبادل نظر صورت گرفت

عالمی بلخی گفت که برای تطبیق طرح مذکور 553 میلیون دالر نیاز است و جامعه جهانی از این طرح در اجلاس سالانه اکسکام اعلام حمایت نمودند

وی از سفیر مذکور خواست که سویدن آنعده پروژه های این وزارت را تمویل نماید که تاکنون تمویل نشده است و همچنان با درنظر داشت وضعیت فعلی افغانستان ، سویدن افغانهای را که از آنکشور تقاضای پذیریش را نموده اند ، بپذیرد 

سفیر سویدن گفت کشور ما در سالروان، صرف 10000 هزار افغان را می پذیرد .

وی علاوه نمودکه سویدن 1،2 ملیارد دالر کمک را متهد شده است که قسمت بیشتر آن در پروژه های انکشافی و بشری مصرف می شود .

سفیر سویدن اظهار داشت که کمک ما با مهاجرین از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین صورت می گیرد 

گفتنی است که از آغاز سالروان میلادی تاکنون بیش از 70 هزار افغان بطور غیر قانونی عازم کشور های اروپائی شده اند

منبع : سایت وزارت مهاجرت 

http://morr.gov.af/fa/news/55065

Lämna ett svar