انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

واکسن آنفلونزای خوکی برای پناهجویان فاقد اوراق هویت

آنطور که انتظار می رود در ماه اکتبر قرار است واکسیناسیون عمومی علیه انفولانزای خوکی انجام شود. سفارش سوئد برای خرید این واکسن ها بطوریست که به همه مردم و از جمله به پناهجویان فاقد اوراق هویت نیزمی توان این واکسنها را تزریق کرد. و چنین کاری نیز به همه توصیه می شود

یوران شرنستد، رئیس خدمات درمانی اتحادیه شورای استانی وکمون های سوئد در گفتگو با خبرنگار بخش بین المللی رادیو سوئد می گوید به همه کمونها و شوراهای استانی  سفارش شده که تمامی ساکنان آن حق دارند که بطور رایگان واکسینه شوند.

پرسش اینست آیا اینگونه توصیه ها بطور عملی امکان پذیر است . یوران شرنستد در پاسخ می گوید البته هر شورای استانی با آن دیگری متفاوت است و هر لنستینگ در عمل شاید با مشکلاتی مواجه شود اما هم اکنون شوراهای استانی  در حال برنامه ریزی چگونگی پیاده کردن واکسیناسیون عمومی در حوضه کاری خود هستند.

الین نیلسون ازمسئولان درمانگاه های شورای استانی استکهلم  که از جمله مسئولیت خدمات درمانی پناهجویان در این استان را بعهده دارد می گوید همه مردم حق دارند علیه انفلونزای خوکی واکسینه شوند حتی پناهجویانی که در حالت مخفی بسر می برند. وی ادامه می دهد برای پناهجویان شاید راحت تر باشد که برای این امر به درمانگاه محل خود مراجعه کنند وی ادامه می دهد که پناهجویان احتیاج به ارائه ی  اوراق هویت ندارند.

خبرنگار، از یوران شرنستد رئیس خدمات درمانی اتحادیه شورای استانی و کمونهای سوئد می پرسد آیا با مراجعه پناهجویان مخفی به درمانگاه ها، خطر دستگیری آنان توسط پلیس وجود ندارد،وی پاسخ می دهد که بنظر او چنین خطری وجود نداشته و لازم نیست کسی برای واکسن زدن، از مراجعه به درمانگاه خودداری کند.

 اشاره کنیم که تاکنون در مورد چگونگی واکسیناسیون پناهجویان مخفی هیچگونه اطلاعاتی از سوی شورای کمونها و لنستینگ ها ارائه نشده اما بزودی پس از تایید اداره کل نظارت بر مواد دارویی ، این اطلاعات به شانزده زبان مختلف ارائه خواهد شد. در این باره گفتگویی انجام داده ایم با سام آریا ستام پزشک در استکهلم که می توانید آنرا در فایل صوتی زیر بشنوید.

 صدای گزارش و گفتگو با سام آریاستام پزشک در استکهلم

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar