انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها فرهنگي

!نوروز باستانی و سال نو خورشیدی 1400 به همه هموطنان مبارک باد

انجمن افغانها در سویدن نوروز باستانی ، سال نو 1400 خورشیدی و حلول بهار را برای تمام هموطنان خویش صمیمانه تبریک وتهنیت میگوید.

نوروز ، پيام آور  نو شدن سال  و مرگ زمستان و رويش دوبارۀ  طبيعت، و زمان خروج انسان از عالم خمودگي و پيوستن به  طبيعت و شروع به حيات اجتماعي دوباره در جامعه است. نوروز، سمبول تحول و تغيير و دگرگوني است.

بهار فصل نوشدن و تولد دوباره است و نوروز نشانه آغاز است و تحول، آغاز راهی جدید برای نیل به آرزوهای کهن و برای مردم ما  تحقق آرمان دیرینه یعنی استقرار صلح دایمی در کشور جنگ زده و زخمی مان ـ  افغانستان میباشد.

انجمن افغانها در سویدن امیدوار است که مردم ما سال نو پربار ، سال برآورده شدن آرزو های دیرینه ما یعنی استقرار صلح دایمی و در قدم اول نافذ شدن آتش بس و سپس تمثیل اراده مردم بخاطرتشکیل یک نظام با حفظ ارزش های دموکراتیک و عاری از فساد اداری داشته باشند.

انجمن افغانها در سویدن  برای افغانهای عزیزدر سویدن سال پر از موفقیتهای مزید آرزو نموده و همچنان برای همه صحتمندی کامل خواسته و آرزومند است که همه هموطنان از گزند مصیبت کرونا مصئون بمانند.  

نوی 1400هجری شمسی  کال مو مبارک شی !

هیئت رهبری انجمن افغانها در سویدن 

 
 

Lämna ett svar