انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

نوروز، سال نو 1397خورشیدی و فرارسیدن بهار به همه مبارک باشد

انجمن افغان ها در سویدن فرا رسیدن سال نو و بهار نو را به همه عزیزان تبریک و تهنیت گفته، امیدوارم سال نو پیام آور صلح و صفا در کشور باشد.

Lämna ett svar