انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

نشست ادبي

محفل ادبی با حضور شاعر ونویسندهء سرشناس کشور، داکتر رازق روئین، روز جمعه 11  نومبر سال روان، از ساعت 18 تا 21 در سالن کنفرانس نکه برگزار می باشد

Lämna ett svar