انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

نتايج انتخابات سويدن :تشکیل دولت، بدون داشتن اکثریت پارلمانی

نتیجه ی شمارش آرا در ۵۶۶۸ حوزه رای گیری درسراسر کشور نشان داد که بلوک بورژوایی یعنی احزاب مودرات، لیبرال مردم، مرکز و دموکرات مسیحی، ۴۹ و سه دهم درصد آرا و جمعا  ۱۷۲ کرسی ازمجموع ۳۴۹ کرسی پارلمان را به دست آورده اند
 

زمین لرزه در صحنه سیاسی سويدن پس از نتیجه انتخابات روز یکشنبه مورخ 19 سپتمبر

ائتلاف بورژوایی درصورت کسب ۱۷۵ کرسی، یعنی تنها ۳ کرسی بیشتر،  به اکثریت پارلمانی دست می یافت و یک دولت اکثریت را تشکیل می داد، اما اینک یک دولت اقلیت تشکیل خواهدداد و درنتیجه برای تصویب لوایح و پیشنهادها درپارلمان مجبوربه جلب همکاری یکی از احزاب دیگرخواهدبود.
مجموع آرای بلوک سبز و سرخ، یعنی احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست و چپ ۴۳ و هفت دهم درصد آراست و تعداد کرسی های آنها نیز  ۱۵۷ کرسی ست. حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد نیز که برای  نخستین بار پا به پارلمان می گذارد، ۲۰ کرسی را به دست آورده است.
اما آرایی که هریک از احزاب به دست آورده اند:
سوسیال دموکرات ۳۰ و ۸ دهم درصد
مودرات ۳۰ درصد
محیط زیست ۷ و ۲ دهم درصد
لیبرال مردم ۷ و ۱ دهم درصد
مرکز ۶ و ۶ دهم درصد
دموکرات های سوئد ۵ و ۷ دهم درصد
چپ و دموکرات مسیحی هردو  ۵  و ۶ دهم درصد
احزاب دیگر نیز درمجموع  ۱ و ۴ دهم درصد آرا را به دست آورده اند.
در مقایسه با انتخابات گذشته درسال  ۲۰۰۶ ، حزب سوسیال دموکرات چهارو چهاردهم درصد آرای خودرا ازدست داده و حزب مودرات، سه و ۹ دهم درصد برآرای خود افزوده است.
اضافه کنیم که ۸۲ و یک دهم درصد واجدین شرایط رای دهی درانتخابات شرکت کرده اند. تعداد واجدین شرایط رای دهی ۷ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۵۱ نفر اعلام شده بود. درمقایسه با دوره ی گذشته، شمار شرکت کنندگان، دو درصد افزایش داشته است.

محمدعقیلي

 

آرای احزاب
آرای احزاب:
  سوسیال دموکرات ۳۰ و ۸ دهم درصد
مودرات ۳۰
محیط زیست ۷ و ۲ دهم
لیبرال مردم ۷ و ۱ دهم
مرکز ۶ و ۶ دهم
دموکرات های سوئد ۵ و ۷ دهم
حزب چپ ۵ و ۶ دهم
دموکرات مسیحی ۵ و ۶ دهم
احزاب دیگر ۱ و ۴ دهم
 
 

 تقسیم کرسی های پارلمان
 شمارش حدود ۲۴۰۰ حوزه، تقسیم کرسی ها را میان دو بلوک و نیز حزب دموکرات های سوئد چنین نشان می دهد:
۱۵۷ کرسی برای بلوک سبز و سرخ،  ۱۷۲ کرسی برای بلوک بورژوایی و ۲۱ کرسی برای دموکرات های سوئد. 
 
 
شمار شرکت کنندگان در انتخابات
شمار افراد دارای حق رای، ۷ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۵۱ نفر اعلام شده است که ۸۱ و هفت دهم درصد آنها در رای گیری شرکت کرده اند. این شمار، یک و هفت دهم درصد، افزایش نشان می دهد. اضافه کنیم که تاکنون آرای نزدیک به هزار حوزه شمارش شده است و تغییر چندان بزرگی در آرای قبلا اعلام شده، دیده نمی شود. درضمن تاکنون ۳۲۷۹ رای،  باطله اعلام شده است 
 
 

واکنش‌های مهاجران به نتایج انتخابات

 

درپی برگزاری انتخابات پارلمانی، کمونی و لندستینگ‌های سوئد که دیروز به پایان رسید و نیز اعلام نتایج اولیه این انتخابات که از جمله ادامه‌ی احتمالی حکومت اقلیت احزاب ائتلاف بورژوایی و همچنین راه‌یابی حزب بیگانه‌ستیز دمکرات‌های سوئد به پارلمان این کشور، نگرانی‌های شدیدی بین خارجی‌تباران و ازجمله فارسی‌زبانان ایجاد شده است. در باره نگرانی از قانونی شدن فشارهای بیگانه‌ستیزان، از دست دادن کار، وضعیت آینده پناهجویان و سیاست مهاجرتی سوئد، امکان یا ممانعت از امکان دریافت ویزا و دیدار بستگان مهاجرین از سوئد، سرمایه‌گزاری در سوئد و از این قبیل نگرانی‌‌ها که برای خارجی تباران بوجود آمده، با تعدادی از این افراد گفتگو کردیم و واکنش اولیه آنها را پرسیدیم.

 

یکی از این افراد نتیجه‌ی انتخابات را دور از ذهن نمی‌داند و عدم نگرش کافی احزاب نسبت به طبقه‌ی متوسط جدید که بخش عظیمی از شهروندان را تشکیل می‌دهند و پافشاری و تکیه احزاب چپ و سوسیال‌دموکرات بر طبقه‌ی کارگر که نقش و تأثیرش نسبت به گذشته به لحاظ کمی و کیفی، پائین‌تر آمده است.
یکی دیگر از افرادی که مورد پرسش پژواک قرار گرفت، بیش از هر چیز از این مسئله اظهار تعجب می‌کند که ”چگونه سوئدی‌ها (شهروندان سوئد) که به دموکراسی، حقوق بشر و از این قبیل که سوئد بر اساس آنها سنبل کشورهای دموکراتیک معرفی می‌شود، حقوق بشر و رفاه اجتماعی را قربانی می‌کنند و به یک حزب نژادپرست اجازه‌ی ورود به پارلمان می‌دهند.”
یکی دیگر از ایرانیان ضمن ابراز تأسف از ورود حزب بیگانه‌ستیز دمکرات‌های سوئد به پارلمان و عرصه‌ی واقعی سیاست در سوئد، احتمال همکاری حزب محیط زیست با ائتلاف احزاب بورژوایی را بسیار ضعیف می‌داند و معتقد است که در صورتی که شر
ایط بدین شکل پیش برود، مهاجرین در آینده‌ی بسیار نزدیک باید به فکر تشکیل ”حزب مهاجرین” برای دفاع از حقوق خود باشند.

شهرام فرزانه‌فر

shahram.farzanehfar@sr.se

 

عدم همکاری با بلوک بورژوایی
MPs språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
بعدازظهرامروزسخنگویان حزب محیط زیست دریک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن پذیرش شکست انتخاباتی حزب خود و بلوک سبز و سرخ، بر یافتن راه حل مشکل حضور حزب دموکرات های سوئد در پارلمان تاکیدکردند.
ماریا وترشتراند گفت که حزب محیط زیست حاضر به همکاری با بلوک بورژوایی که به زعم او ازجمله با بیماران و بیکاران غیرانسانی رفتارمی کند، نیست.
سخنگویان حزب محیط زیست دراین کنفرانس پیشنهادی را مطرح کردند و گفتند که اگر بلوک بورژوایی خواستار حل مشکل پیش آمده است و می خواهد با حزب محیط زیست همکاری کند، باید با احزاب دیگربلوک سبز و سرخ نیز به گفتگوبنشیند.

 

پارلمان سویدن در تلاطم شریک نساختن حزب دموکرات های سویدن در قدرت

پارلمان سویدن در تلاطم شریک نساختن حزب دموکرات های سویدن در قدرت

Mona Sahlin på valvakan. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

نتیجه انتخابات روز گذشته صفحه جدیدی را در تاریخ پارلمان سویدن گشود. ائتلاف بورژوایی قدرت را در دو دور پی در پی به دست آورد. حال به اطمینان می توان گفت که سیستم یک حزبی پارلمان با رهبری سوسیال دموکرات ها به پایان رسیده است. حزب دموکرات های سویدن  برنده اصلی انتخابات سال ٢٠١٠ شناخته می شود. حزب بیگانه ستیز دموکرات های سویدن با سیاست سه بعدی خود با تمرکز روی سیاست مهاجر پذیری، سیاست جرایم و سیاست سالمندان، توانست، با بدست آوردن بیشتر از ٦ درصد آرا، راه خود را به پارلمان باز کند. جبیمی اوکیسون، رهبر ٣١ ساله این حزب، در سخنرانی خود خطاب به اعضای این حزب، در شب گذشته گفت: ”ما چهار سال در پیش رو داریم، این چهار سال به ما امکان آنرا می دهد تا خواسته های خود را بالا بکشیم و بر سیاست کشور اثر بگذاریم. جیمی اوکیسون اضافه می کند: ما منتظر چنین روزی بودیم.”

آمدن حزب دموکرات های سویدن به پارلمان بدترین حالتی بود که احزاب دیگر پارلمانی در هفته آخر مبارزات انتخاباتی خود به آن پی برده بودند. حزب مودرات اعلام کرده بود که در صورت آمدن حزب دموکرات های سویدن در پارلمان، با آن همکاری نخواهد کرد. حتی در هفته قبل از انتخابات رهبر حزب مودرات با وزیران پر نفوذ خود به جنوب کشور رفتند تا از مردم استدعا کنند که به حزب دموکرات های سویدن رای ندهند. ولی با وجود این همه تلاش ها و تقاضا ها، مردم آن کاری را کردند که از قبل تصمیم گرفته بودند. با وجودیکه حالت ناروشنی درانتظار تصمیم های پارلمانی است، فرید ریک رینفلد یک بار دیگر در سخنرانی شب گذشته اش تکرار کرد، که حاضر به همکاری با حزب دموکرات های سویدن نیست.
نتیجه انتخابات سال جاری بدترین دست آورد برای حزب سوسیال دموکرات در ٩٦ سال گذشته بود. شب گذشته مونه سلین، رهبر این حزب، در سخنرانی خود شکست را پذیرفت و خواهان چاره جویی در برابر وضعیت کنونی پارلمان شد.
وی گفت: از این به بعد سویدن طور دیگری خواهدبود. حال در آغاز این دگر گونی ها قرار داریم و در این مقطع باید به فکراین باشیم که کشور را چطور اداره کنیم و به چه شکل می توان اکثریت در پارلمان را به وجود آورد. وی ادامه داد: ما به ایده آلهایمان خیانت نمی کنیم. ما به مبارزه خود ادامه می دهیم. مسئولیت ما تمام نشده است، بلکه این مسئولیت از حال بطور جدی و واقعی شروع شده است.
رهبر حزب دموکرات های سویدن از شب گذشته تا حال در چندین مصاحبه خود در رسانه ها، آماده گی خود را برای صحبت و مذاکره با همه احزاب اعلام کرده است، اما رهبر هیچ حزبی با وی تماس نگرفته است. او همچنین اظهار می دارد که در حال حاضر حزب دموکرات های سویدن برای هرنوع چاره جویی و پیشنهاد آماده است. جیمی اوکیسون در سخنرانی دیشب خود گفت: ”من وعده می دهم که مشکلاتی را در پارلمان ایجاد نخواهیم کرد، ما مسئولیت پذیر هستیم.”
با وجودیکه ائتلاف بورژوایی اکثریت آرا را بدست آورده است، ولی اکثریت مطلق نیست. این وضعیت به حزب دموکرات های سویدن موقعیت حزب موازنه گر  یا حزبی که رای آن تعیین کننده تصامیم پارلمانی است را می دهد.
شب گذشته  در سخنرانی خود از حزب محیط زیست دعوت کرد تا به ائتلاف بورژوایی بپیوندد. با پیوستن حزب محیط زیست به ائتلاف بوژوایی این ائتلاف دارای اکثریت مطلق خواهد شد، در آن صورت نقش حزب دموکرات های سویدن به عنوان حزب موازنه گر از بین خواهد رفت. اما سخنگوی حزب محیط زیست طرفدار سیاست های احزاب بورژوایی نیست و نمی خواهد با آن ها همکاری کند.

 

منبع : سايت پژواک

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar