انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

نامه يک پناهجوي افغان از نظارتخانه اداره مهاجرت

اخيرادستگيري و اخراج پناهجويان افغان تشديد شده وبخصوص انهائيکه پاسپورت افغاني دارند . اکنون پاسپورت افغاني نه تنها بخاطر اخذ اجازه کار به درد نميخورد بلکه بدست آوردن پاسپورت افغاني براي افراديکه به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي داده شده، اخراج شانرا ساده تر ميسازد. يکي از پناهجويان افغان که مدت 9 سال در سويدن زندگي کرده و اکنون در معرض اخراج قرار دارد پوليس از وي ميخواهد که او درخواست بدست آوردن پاسپورت افغاني نمايد . اما اينکه براي افراد بدون هويت کدام ارگان اسناد سفر ( پاسپورت ويا اوراق عبوري ) تهيه ميکند ، معمايي است که بايد به آن سفارت افغانستان در اوسلو پاسخ بگويد و اما اکنون به نامه پناهجوي افغان از نظارتخانه اداره مهاجرت توجه تان معطوف ميگردد


سلام به همه برادارن و خواهران افغانم که در این سر زمین دور افتاده که هر کدام مان به علتی از کشور عزیز مان افغانستان پاه به فرار گذاشتیم که هر کدام مان به نحوه مشکل خود را داریم چه از لحاظ مشکلات سیاسی و چه از لحاظ مشکلات اجتمایی و یا مذهبی ان دیار را ترک کردیم از کشور و خانه خود فرار کردیم به یک کشور اجنبی برای زنده ماندن خود مهاجرت کردیم که این مهاجرت و مسافرت در طول مسیر این راه دور و دراز به قیمت جان خیلی از عزیزان و هموطن مان به اتمام رسید بعضی از طرف سربازان ایران بعضی از طرف سربازان ترکیه و خیلی از آنها در آب های یونان جان شان را از دست دادن و نتوانستند به مقاصد خویش برسند متاسفانه .
من هم یکی از آنها هستم که توانستم و خداوند کمکم کرد که در سال ۲۰۰۳ در کشور سویدن آمدم و درخواست پناهندگی دادم و تا حالا که سال ۲۰۱۲ میباشد من موفق به دریافت اقامت در اینجا نشدم و میدانم که خیلی از هموطنانم همین مشکل را دارد مدت های مدید چشم انتظار یک جواب مثبت است که دریافت نکرده اند که واقعن رفتار اداره مهاجرت و به انتظار گذاشتن این همه مدت طولانی برای هر فرد مهاجر و ان هم افغان که هزاران مشکل دارد حالا به هرنحوه واقعن که غیر انسانی است . خوب درد دل و حرف زیاد است بریم سر اصل مطلب .
من فعلان در بازداشت گاه پولیس میباشم در یوتبوری که پولیس میخواهد تا آخر این ماه یعنی ماه مارش مرا به افغانستان دیپورت کند من از اروگان های حقوق بشر و یا هر کسی که میشناسد ان عده اروگانها های حقوق بشر را تماس بگیرند و به یاری ماه بشتابند . ما ۲ نفر فقط در یوتبوری میباشیم ولی از کمپ های در بسته جا های دیگر اطلاع ندارم که چی قدر از هموطنان من در آنجا ها میباشد .
توصیه من به ان عده از هموطنانم که در معرض اخراج قرار دراند .
اولان امیدوارم که در چنگ انها نییوفید اگر گرفتار شودید آمادگی این را داشته باشید که پولیس از تمام کیس هایت که قبلا به اداره مهاجرت گفته بودید سوال میکند که من و تو حتی فکر اش را هم نمیکنیم چنان آدم را فشار روحی میدهد که آدم حاضر به مردن میشود من در مدت یک ماه ۴ بار پولیس با من ملاقات کرد که هر دفعه اش بدتر از دفعه پیش از من میخواهد که پاسپورت یا یک مدرک بدم ولی من ندادم اگر مدرک هم بیارم هم بیارم باز دوباره مگویید که این مدرک معتبر نیست مثلی این که یک دوستم مدرک داد به اداره مهاجرت اداره مهاجرت جوابش را فرستاد که این قابل قبول نیست در افغانستان همه میتواند از مدرکها بسازد چه پاسپورت جعلی و چی تذکره . پس ما مهاجران بد بدبخت چکار باید بکنیم و به کدام ارگان ویا یک منبع حقوق رو آوریم که تا کمک باشد صدایمان را به کجا بلند کنیم که مارا بشنود .
با احترام یاسین سعادت .
تلفن . 0704792228

Lämna ett svar