انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

نامه سرگشادهٔ انجمن افغانها، کلوب قلم و انجمن فرهنگی بابر در سويدن به دولت افغانستان

 

بیشتر از ششماه از عمر دولت جدید میگذرد، ولی در این مدت این دولت ناتوان نتوانسته حتی کابینهٔ وزرای خود را تکمیل نماید، چه رسد  انجام رساندن حتی یک قلم از وعده های بلند پروازانه ای که هردو جناح دولت به ملت افغانستان داده بودند
بزرگترین چالش در مقابل مردم افغانستان از سه دهه بدینسو مسئلهٔ امنیت بوده و هنوز هم این چالش بر سر جای خود باقی است. دولتی که نتواند در طول بیشتر از ششماه از عمرش وزیر دفاع داشته باشد و نتواند حتی بصورت حد اقل امنیت شهروندانش را تامین نماید، بر آن چه میتوان اطلاق کرد؟

در چند صدمتری ارگ ریاست جمهوری یک خانم مظلوم وطن به فجیعترین شکل به قتل میرسد، ولی ارگانهای حراست حقوق میخواهند روی این فاجعه سرپوش بگذارند و تا کنون با بررسی دوسیهٔ قتل اومجرمان را به محاکمه نکشانده اند. همچنان در جای جای کشور تعداد کثیری از مردم بیگناه در اثر حملات انتحاری و یا هم عملیاتهای مسلحانه جانهاي خود را از دست میدهند، در شاهراه های کشور مسافرین به بهانه های مختلف یکی به خاطر حمل پول، دیگری به اتهام فعالیت در ارگانهای نظامی و حتی تعدادی به خاطر تعلق شان به قوم یا مذهب خاصی از سرويس به پایین کشیده شده و ربوده میشوند ولی مسئولین بازهم ادعای دولتمداری میکنند
اخیرا چند هفته قبل 31 تن از هموطنان عزیز ما را که متعلق به قوم نجیب هزاره بودند و از ایران به خانه های شان برمیگشتند، افراد مسلح در مربوطات ولایت زابل ربودند ولی تا کنون هیچ ردپایی از آنها بدست نیامده است و دولت افغانستان آنقدر ناتوان است که حتی نتوانسته محل نگهداشت این عزیزان را ردیابی کند. پس اگر دولت یک کشور اینقدر بی مسئولیت و ناتوان باشد، در شرایط کنونی از دست ملت جز اعتراضات مدنی چیزی برنمی آید
در سه هفته اخیر چه در داخل و چه در جای جای جهان خارج از کشور گردهمآیی ها و تظاهرات مسالمت آمیز زیادی در پشتیبانی ازین مسافرین دربند صورت پذیرفت تا دولتی را که در خواب حفظ به اصطلاح «وحدت ملی» فرو رفته است بیدار کند و نشان دهد که مردم این کشور امنیت میخواهند، کار مطالبه دارند تا از دستمزد آن شکم خود و اولاد شان را سیر نمایند و به مسکن ضرورت دارند
آنهایی که این 31 نفر ملکی بیگناه را ربوده اند طرف سخن ما نیستند چرا که آنها بویی از انسانیت و اسلامیت نبرده اند، ولی متحیریم از اینکه مجموعه ای که گرد هم آمده و اسم شان را دولت و حکومت گذاشته اند، چرا کوچکترین اقدامی در جهت نجات آنها از دست این دشمنان انسانیت نمیکنند؟ ناممکن است که ربایندگان در این مدت خواست های شان را مطرح نکرده باشند. اگر چنین باشد دولت مکلف است که برای حفظ جان شهروندانش با ربایندگان مذاکره نماید و آنها را به هر طریق ممکن نجات دهد
ما در انجمنهای افغانها، کلوپ قلم و بابر این عمل شنیع دور از ارزشهای اسلامی و انسانی را تقبیح مینماییم و از دولت افغانستان، متنفذین محل و نیز از نیروهای بین المللی مدافع حقوق انسان تقاضا مینماییم که در این راستا یک تلاش مشترک و هماهنگ را سازماندهی کنند و این هموطنان ما را به هر طریق ممکن از دام نیروهای اهریمنی نجات دهند

نسيم سحر رئيس انجمن افغانها

 عبدالفتاح غفوري معاون كلوب قلم 

پروفيسور شرعي جوزجاني رئيس انجمن بابر

Lämna ett svar