انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

مژده به هموطنان عزیز ما در شهر استکهلم

نوید تازه می آید ز بوی عید و دینداری
نمائیم کمک اندر فهم و درک دین و بیداری
مکان تازه آوردیم وسیع و درخور مردم
که تسهیل گردد اجرای عبادات و مددکاری
با گذشت یکسال از ایجاد تغییرات در سیستم اداره مسجد افغانها ما به هموطنان عزیز خود وعده سپرده بودیم نظم و اداره مسجد را بهتر سازیم و تا حد توان به کمک و همکاری دین مداران عزیز به یک تحول تازه دست یازیم

ما توانستیم با یک رویکر جدید و متفاوت از گذشته حسن نیت همه را در قبال مسجد و امور مربوطه آن جلب نمائیم و اعتماد مردم را به واسطه عملکرد روشن و ملموس محقق سازیم
لوکال مسجد بطور اساسی پاک کاری شد، فرش جدید و مرغوب خریداری گردید و بخش خانمها وسیع شد ولی با آنهم لوکال مسجد تراکم جمعیت را در نمازهای عید و جمعه و مراسم فاتحه خوانی پاسخگو نبود و مخصوصا بخش خانمها بسیار ضیق بود
دوستان و شورای مشورتی از ابتدا تأکید داشتند که ضرورت ایجاب میکند که یک جای وسیعتر برای مسجد جستجو گردد و ما با همین پیش زمینه تلاش کردیم تا این کار را به تحقق برسانیم
بحمدالله به یاری خداوند بزرگ و حساب باز کردن به پشتیبانی هموطنان عزیز و مسلمان، جرئت به خرج دادیم تا یک لوکال وسیع را به بزرگی حدود 290 متر مربع به کرایه ماهانه مبلغ 25000 کرون به اجاره بگیریم و قراداد آنهم با صاحب ساختمان امضا شده است
لوکال جدید فقط 150 متر از محل کنونی مسجد فاصله دارد، دارای سالونهای و سیع برای آقایان و خانمها، سالون فعالیتهای آموزشی و دفتر و همچنان پارکینگ وسیع برای موترهای نمازگزاران و فضای دور از محل مسکونی است
قرار است لوکال قدیم تا آخر همین ماه پاک و تمیز به شرکت ایکانو تسلیم گردد و اول دسمبر در لوکال جدید آغاز به کار نمائیم. این همه به کار ضربتی نیاز دارد و ما به همکاری مادی، کاری و حرفوی شما عزیزان نیاز داریم
آنطوری که شما تقاضا داشتید ما عمل کردیم و حال نوبت شماست که ما را یاری رسانید و با تماس گرفتن با مسئولین مسجد نوع همکاری خود را اعلام نمائید
شورای مسجد و مرکز اسلامی افغانها طی یک مشورت به نتیجه رسیده است که کار رنگمالی و آماده سازی لوکال جدید بعد از نماز جمعه همین هفته یعنی تاریخ 09 نومبر آغاز گردد و به همین منوال ادامه یابد تا بتوانیم هردو کار را تا اول دسمبر به انجام رسانیم
پس بعد از ظهر جمعه را کار مشترک جمعی اعلام مینمائیم تا این کار را در روزهای شنبه و یکشنبه آینده ادامه دهیم
به آرزوی موفقیتها و همکاری های بیشتر شما

نویسنده اطلاعیه: سید خداداد فطرت عضو شورای مسجد

Lämna ett svar