انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

مژده به علاقمندان ورزش فوتبال

آقاي وحيد اعرابي سابق عضو تيم ملي فوتبال افغانستان  در نظر دارد تا يک تيم فوتبال افغانها را در ستوکهولم  ايجاد نمايد . اين تيم  در ابتدا هفته يکبار در يکي از سالون  هاي ورزَشي   زير نظر آقاي اعرابي تمرين خواهد نمود . از تمام علاقمندان ورزش فوتبال صميمانه دعوت بعمل ميآيد تا با آقاي وحيد اعرابي  غرض ثبت نام  درين تيم   تماس بگيرند

 

شماره تماس
 0708631714
ايميل

wahid_erabi@hotmail.com

فوتوي اعضاي تيم ملي فوتبال افغانستان ، در نمنگان ازبکستان سال 1990
آقاي وحيد اعرابي شامل تيم ملي  فوتبال غرض انجام مسابقات عازم ازبکستان شده بود

Lämna ett svar