انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

ميرويس همراه در برنامه هاي شبخند

http://www.youtube.com/watch?v=eNff8RVEc1M

ادامه مصاحبه در صفحه بعدي 

 


http://www.youtube.com/watch?v=LJB2IT_VZB4

http://www.youtube.com/watch?v=za9QeEmx6Xo

http://www.youtube.com/watch?v=cMUqhybmOC8

Lämna ett svar