انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

موافقت محکمه عالي سويدن به دادرسي مجدد قتل عباس رضايي

Abbas Rezai

محکمه عالي (ستره محکمه )سويدن به بررسي مجدد مسئله قتل عباس رضايي ( افغان )  موافقت کرده است . عباس رضايي ( 18 ساله )در ماه نوامبر 2005 در هوگسبي با ضربات چاقو وپاشيدن روغن داغ به صورت او  توسط اعضاي خانواده يک دختر افغان به قتل رسيد وپسر کلان اين خانواده که هفده ساله بود ، مسووليت قتل را بعهده گرفت وسال بعد به چهارسال زندان در بخش نظارت برجوانان وسپس اخراج از سويدن محکوم شد و والدين دختر از اتهام تبرئه شدند

 

Kvinnan som är misstänkt för mordet på Abbas Rezai i Högsby 2005 leds in till häktningsförhandlingarna i Högsta domstolen. Foto: Niklas Larsson/Scanpix.

Mordmisstänkta föräldrar häktade

والدين دختر مظنون به قتل عباس رضايي توقيف شدند

سال گذشته با سپري شدن مدت زندان ، پسر خانواده نظر خود را تغييرداده و اعتراف کرد که اين قتل توسط والدين او انجام يافته واو بر اساس فشار وبخاطر  خواهران وبردران خورد خود که با رفتن والدين به زندان بي سرنوشت نگردند ، مسووليت قتل را بعهده گرفته

بود .او بعد از ختم دوره زندان وقبل ازعملي شدن جز دوم جزا يعني ديپورت به افغانستان تقاضاي دادرسي مجدد را از محکمه عالي

سويدن نمود . گفتني است که اعترافات کنوني با معاينات تخنيکي نخستين که قبلاٌ توسط پوليس انجام شده بود،مطابقت دارد

ازهمينرو محکمه عالي بابررسي مجدد دوسيه قتل عباس رضايي در محکمه مرافعه يوتا موافقت کرده وديپورتي او نيز به افغانستان متوقف شده است

قابل ياددهاني است که در مراسم تدفين جنازه مرحوم عباس رضايي افغانهاي ستوکهولم سهم فعال گرفتند ومادر مرحومي نيز که بخاطر اشتراک در جنازه پسرش از ايران به ستوکهولم آمده بود ، ازجانب انجمن افغانها در سويدن به ايشان کمک هاي بي شايبه صورت گرفت

Bilden föreställer den nu häktade pappan som fördes in till hovrättsförhandlingarna 2006 av advokaten Karl Olof Witell. Foto: Calle Jismark/Scanpix

اولوف ويتا وکيل


Mamman vars son dömts för mordet på Abbas. Här vid hovrättsförhandlingarna 2006. Idag är hon själv häktad inför en ny rättegång i Göta hovrätt. Foto: Calle Jismark/Scanpix

مادر عباس رضايي ( فاطمه حاوري ) در ستوکهولم سال 2006

 

غرض معلومات بيشتر به سايت راديوي سويدن مراجعه کنيد

Mordet på Abbas Rezai prövas igen

تمام اطلاعات و خبر ها را دراين رابطه ميتوان در لينک زير مطالعه نمود

Alla nyheter relaterade till mordet

معلومات بيشتر به زبان فارسي

Lämna ett svar