انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

موافقت با دادن اقامت موقت سه ساله به پناهجویان

حکومت با احزاب اپوزیسیونی الیانس در مورد سیاست مهاجرتی و انتګریشن ( همپیوستګی ) به تواق رسید که بر طبق آن برای پناهجویان اقامت  سه ساله موقت اعطا خواهد شد( اطفال تنها صورت و خانواده های طفل دار مستثنی اند ) .  این توافقات شامل بیست ماده است که شروط اقامت بر اساس پیوند خانوادګی ستختګیر تر شده است .حزب چپ به دلیل صدور اقامت موقت برای پناهجویان از این توافقات حمایت نکرد ولی دموکراتهای سویدن در این ګفتګو ها دعوت نشده بود

متن کامل توافقنامه در فارمات پي دی اف ضمیمه میګردد

Bred uppgörelse om flyktingsituationen 

موافقت با دادن اقامت موقت سه ساله به پناهجویان

صبح امروز جمعه بیست و سوم اکتبر، یک توافق فراجناحی که درمورد سیاست مهاجرتی و همپیوستگی میان دولت و احزاب بورژوایی به دست آمده در یک کنفرانس خبری با شرکت نمایندگان این احزاب معرفی شد

 درمذاکرات برای این توافق، دو حزب چپ و دموکرات های سویدن شرکت نداشتند. نماینده ی حزب مرکز یوهنا یونسون، خطاب به پناهجویان در خارج از سویدن که نگران جان و وضیعت معیشتی خود هستند به سویدن خوش آمد گفت. او خوش آمد به پناهجویان را به سه زبان عربی، انگلیسی و سویدنی  ادا کرد

توافق به دست آمده میان دولت و احزاب بورژوایی دارای ۲۰ ماده است که بخش مهمی از آن به سیاست مهاجرتی و همپیوستگی مربوط می شود که از جمله می توان به دادن اجازه اقامت موقت به مدت سه سال به پناهجویان تازه وارد، اجباری شدن پذیرش پناهجو برای تمام کمون ها، برداشتن کنترول های مرزی و سخت گیری بیشتر در پیوند خانوادگی اشاره کرد. اجازه اقامت موقت سه ساله، کودکان پناهجوی تنها و خانواده های طفل دار  را در برنخواهدگرفت. بررسی سریعتر دوسیه های (پرونده های)پناهجوئی و اخراج سریعتر پناهجویانی که حکم اخراج دریافت کرده اند تا بتوان محل های خالی بیشتری برای اسکان پناهجویان جدید در اختیار اداره ی مهاجرت قرار داد و بررسی راههای قانونی برای درخواست پناهندگی خارج از اتحادیه ی اروپا از دیگر مواد این توافق است

از موارد دیگر در توافق، فراهم کردن شرایط بهتر و ایجاد محل های آموزشی بیشتر در مدارس و امکانات بهتر برای آموزش از راه دور و در نظر گرفتن مدارس آزاد برای آموزش کودکان خانواده های پناهجو ست.  همچنین آموزگارانی که درمیان پناهجویان تازه وارد هستند برای آموزش کودکان پناهجوی تازه وارد به کار گمارده خواهندشد و آموزش زبان مادری از راه دور نیز مجاز خواهدبود

دراین توافق همچنین آمده است که تخفیف مالیاتی برای تعمیرات داخلی منازل RUT avdrag که قراربود کاهش پیداکند، بیشتر خواهدشد. فراهم کردن امکانات بهتر کاری در رشته هائی مانند باغبانی، حمل و نقل و خدمات اینترنتی  برای کاهش بیکاری پناهجویان از جمله موارد دیگر این قرارداداست. طرح گسترش تخفیف مالیاتی برای RUT  از سوی احزاب بورژوائی و محیط زیست درخواست شده بود.
برپایه این توافق، برای برطرف کردن مشکل مسکن، شرایط موقتی و ساده تر و امکانات بهتر برای ساختمان سازی جدید فراهم خواهدشد. برای کمک به کمون ها که مجبور به پذیرش پناهنده شده اند بودجه ی فوق العاده ای به میزان ده میلیارد کرون اختصاص یافته و دویست میلیون کرون نیز دراختیار سازمان های غیردولتی گذاشته خواهدشد.
حزب سنتر عنوان کرد که تعداد پناهجویان سهمیه ای سویدن از کمپ های پناهندگی باید تا ۵ هزار نفر افزایش پیدا کند.
الیزابت سوانته سون از حزب مودرات نیز علاوه بر صدور اجازه ی اقامت موقت برای پناهجویان، بر سخت تر شدن مقررات تامین زندگی وابستگان هنگام پیوند خانوادگی نیز تاکید کرد.
ماگدا راسموسون  از حزب محیط زیست نیز عنوان کرد که به دنبال فعالیت های این حزب توافق شد که هنگام دادن اقامت موقت سه ساله به پناهجویان، استثنائی برای کودکان پناهجو و خانواده های بچه دار قائل شوند.
حزب چپ اعلام کرده است که در این توافق مشارکت ندارد، اما ایلوا یوهانسون، وزیر امور بازار کار از حزب سوسیال دموکرات در کنفرانس مطبوعاتی گفت که حزب چپ از آغاز در این گفتگوها شرکت داشته و نقش مثبتی نیز داشته است، اما در پایان تصمیم به کناره گیری از این توافق گرفت، گرچه این حزب کمک بزرگی در رسیدن به این توافق بوده است.

منبع سایت پژواک

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6286409 

Lämna ett svar