انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

مهاجرت در داخل اتحاديه اروپا حتي براي افراديکه تابعيت سويدن را ندارند

مهاجرت در داخل اتحاديه اروپا حتي براي افراديکه تابعيت سويدن را ندارند

Lämna ett svar