انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

انتخابات

مناظرۀ تلویزیونی رهبران احزاب

شب گذشته برای نخستین بار، ۷ حزب سويدن در هیئت دو جناح در مناظرۀ تلویزیونی شرکت کردند. این مناظره که با مسئلۀ بحث­برانگیز انرژی هسته­ای کشور و مخالفت ۴ تن از اعضای حزب مرکز، یکی از ۴ حزب ائتلاف احزاب بورژوائی با برنامه­های هسته­ای دولت آغاز شد با بحث در زمینۀ سیاست خارجی و حضور نظامی بین­المللی در افغانستان پایان یافت

 دو مسئلۀ اشتغال و بیمۀ بیماری را می­توان مهم­ترین بخش مناظرۀ تلویزیونی شب گذشته قلمداد کرد و هیجان­انگیزترین بخش این مناظره بحث بر سر حاشیه­نشینی و سیاست مالیاتی. ابهامات در سیاست­های دو بلوک رو در رو و نیز بی­پاسخ ماندن بسیاری از پرسش­ها، نتیجۀ نهائی این مناظره.
فردریک رینفلدت، نخست ­وزیر و رهبر حزب حاکم مدرات­ها در مناظرۀ شب گذشته گفت: «بهتر است دربارۀ ایجاد اشتغال بحث کنیم. پاسخ ما ایجاد موقعیت­های شغلی، کاهش هزینه­ها و بالا بردن درآمد مردم است.»
و آن گاه خطاب به بلوک اپوزیسیون گفت پاسخ شما چیست؟
مونا سالین رهبر حزب سوسیال دمکرات از جناح اپوزیسیون سرخ و سبز در پاسخ گفت: «فردریک رینفلدت به واقعیت توجه ندارد. امروز نرخ بیکاری نزدیک به ۹ درصد است. بیکاری رو به افزایش است. بیش از ۵۰ هزار جوان شغل خود را از دست داده­اند و در شمار بیکاران طولانی­مدت قرار گرفته­اند.»
سالین  آنگاه فردریک رینفلدت را مورد خطاب قرار داد و گفت: «شما و دولت­تان برای یک دهم از جمعیت ثروتمند جامعه، کاهش مالیاتی ۲۰ میلیارد کرونی را در اولویت قرار داده­اید. چینین رقمی چند موقعیت شغلی را می­تواند پدید آورد؟»
مسئلۀ بیکاری تنها مرز اختلاف دو جناح در مناظرۀ تلویزیونی شب گذشته نبود. طی بحث در مورد مالیات، اختلاف سیاست دو جناح روشن­تر و روشن­تر می­نمود. هر چند سیاست افزایش مالیاتی بلوک اپوزیسیون هنوز تعیین نشده است و این جناح بناست در ماه آوریل سیاست افزایش مالیاتی خود را معرفی کند، اما مونا سالین رهبر اپوزیسیون تاکید کرد که افزایش مالیاتی بیش از همه صاحبان ویلاهای بزرگ و آنهائی که درآمد ماهانه­ای بیش از ۳۰ هزار کرون دارند را شامل خواهد شد.
سیاست مالیاتی ائتلاف احزاب بورژوائی نیز در مناظرۀ تلویزیونی شب گذشته مبهم بود.
سیاست تأمین اجتماعی و بهره­مندی بیماران از صندوق بیمه­ باعث افزایش هیجان و در مواردی بالا رفتن مناظره­گران در بحث رهبران احزاب شد. . در این بخش بود که مود اولوفسون از بلوک بورژوائی دربارۀ کار نیمه وقت کسانی که از مرخصی نیمه وقت استعلاجی استفاده می­کنند مورد پرسش واقع شد. اولوفسون در پاسخ با اشاره با افرادی که در طول سالیان ارتباط خود را با صندوق­های بیمۀ اجتماعی از دست داده­اند گفت ما تلاش می­کنیم که چنین افرادی را به زندگی کاری باز گردانیم. پتر اریکسون یکی از دو سخنگوی حزب محیط زیست پاسخ اولوفسون را به انتقاد گرفت و گفت:
«شما در مبارزۀ انتخاباتی پیشین وعدۀ مبارزه با حاشیه­نشینی دادید در حالی که عکس آن عمل کردید، در حال حاضر بسیاری از بیماران، امکانات تأمین اجتماعی را از دست داده­اند و بسیاری به شکلی غیرلازم و بی­سابقه در ناامنی اقتصادی قرار گرفته­اند.»
نکات روشن در گفته­های مونا سالین رهبر اپوزیسیون یکی برخورداری شمار ۵۰ هزار نفر از کسانی که مهلت استفاده از بیمه­های اجتماعی­شان پایان یافته و به اصطلاح سوئدی­اش  شده­اند در صورت پیروزی بلوک سرخ و سبز بود و دیگری اختصاص منابع بیشتر به امر بازپروری نیروی کاری که در مرخصی استعلاجی قرار دارند.
مسئلۀ مبارزه با حاشیه­نشینی در بین مهاجرین از نظر رهبر اپوزیسیون با کمک و همبستگی بیشتر در میان کمون­ها قابل رفع و رجوع است. او در مناظرۀ شب گذشته گفت:
«در حال حاضر چنین همبستگی­ای وجود ندارد و در امر پذیرش مهاجرین بر برخی از کمون­ها چون استکهلم، بوت­شیرکا و یوتبوری فشار زیادی وارد می­شود. در این زمینه نیاز به سیاستی است که مسئولیت را بطور مساوی بین کمون­ها تقسیم کند.»
نسخۀ یان بیورک­لوند رهبر حزب لیبرال مردم برای رفع معزل حاشیه­نشینی مهاجران تاکید بر بالا بردن دانش زبان سوئدی در بین مهاجران و افزایش اشتغال هر چه بیشتر بود:
در پایان گفتنی است مناظرۀ تلویزیونی دو بلوک بورژوائی و سرخ و سبز ضمنا روشنگر یک دست نبودن سیاست بلوک سرخ و سبز در دو مسئله بود. یکی مسئلۀ افغانستان و حضور نظامی نیروهای بین­المللی در این کشور و نیز سیاست مدارس.

گزارش: طاهر جام برسنگ 

 منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar