انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

مشی جدید و سخاوتمندانه اداره مهاجرت برای پناهجویان افغان

براساس گزارش جدید اداره مهاجرت در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ، برخورد سخاوتمندانه در بررسی دوسیه های پناهندگی پناهجویان افغان صورت خواهد گرفت و در قضاوت دلایل انفرادی بادرنظرداشت اوضاع امنیتی مدنظر قرارخواهدگرفت .در نتیجه تعداد زیاد پناهجویان افغان اقامت موقت دریافت خواهند نمود. برطبق این گزارش در 34 ولایت افغانستان درگیری نظامی جریان دارد. 

 

”گزارش جدید اداره کل مهاجرت وضعیت امنیتی افغانستان را به طور جدی بدتر ارزیابی کرده است.

گزارش جدید اداره کل مهاجرت وضعیت امنیتی افغانستان را به طور جدی بدتر ارزیابی کرده است.
گفته شده است از این جهت، بررسی سخاوتمندانه‌تر نسبت به پرونده‌های ( دوسیه های) پناهجویان افغان صورت خواهد گرفت. این موضوع ممکن است باعث شود تا شمار بیشتر پناهجویان افغان اقامت دریافت کنند. اداره کل مهاجرت گفته است با وجود اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است اما هنوز بررسی دوسیه های پناهجویان، بصورت انفرادی بررسی خواهد شد و دریافت اقامت بستگی به شرایط فرد پناهجو دارد.
اداره مهاجرت گفته است حتی افرادی که به  دوسیه های شان پاسخ رد داده شده است اکنون می‌توانند دوباره درخواست پناهجویی کنند. شرایط جدید به ویژه شامل حال کودکان، زنان و مردم هزاره می شود که به گفته اداره مهاجرت بیش از پیش در خطر تهدیدات امنیتی قراردارند.
فریدریک بیر، رئیس بخش حقوقی اداره کل مهاجرت گفته است: در حال حاضر گروه طالبان هرچه بیشتر از حملات متعارف استفاده می کنند. شمار قربانیان جنگ افزایش یافته است. خطرها در برابر ساکنان این کشور نیز افزایش یافته است.
در گزارش اداره کل مهاجرت امده است که از سال ٢٠١٥ به این سو نا امنی در افغانستان افزایش یافته است.
در حدود ٤٠٠٠٠ پناهجوی افغان درحال حاضر در سویدن درخواست پناهندگی داده اند. ارزیابی جدید اداره مهاجرت از وضعیت امنیتی افغانستان باعث خواهد شد تا شمار پیشتر پناهجویان افغان اجازه اقامت دریافت کنند. اما بررسی پرونده‌ها بصورت جداگانه صورت خواهد گرفت.
متن دری از سایت رادیوی سویدن به زبان دری گرفته شده است.”
متن سویدنی در زیر :
http://t.sr.se/2hnnbBx

گزارش مکمل اداره مهاجرت را در زمینه در لینک زیر بخوانید:

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-12-08-Forsamrat-sakerhetslage-i-Afghanistan.html

Lämna ett svar