انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

مشکل دریافت تابعيت سويدني برای مهاجران

ارتکاب جرم حتی اگر در سن کودکی یا نوجوانی صورت گرفته باشد، جوانان مهاجر و خارجی تبار را با دشواری دریافت شهروندی ( تابعيت)  درسوئد( سويدن ) روبرومی کند

عبدالقادر قذافی  یکی ازجوانان مهاجری ست که  درسن  ۷ سالگی از سومالی به سوئد آمده و پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده است. او اینک در ۲۴ سالگی هنوز موفق به دریافت شهروندی ( تابعيت )سوئد نشده و باید کماکان درانتظاربماند. او درگفتگویی با   کاتيرينا بيورکه و کيناديد محمد  خبرنگاران رادیوی بین المللی سوئد(سويدن )، ضمن اشاره به این که جوانان مهاجر زیادی با این مشکل روبروهستند، می گوید که این جوانان باوجود تعلق به این جامعه اما خود را نه سوئدی می دانند و نه از کشوری که از آن آمده اند. او می گوید که از جرم هایی که در سن نوجوانی مرتکب شده پشیمان است، اما تاکیدمی کند که او در آن زمان نوجوانی بیش نبوده است.
دریافت شهروندی( تابعيت ) سوئد( سويدن ) برای مهاجران با شرایط خاصی همراه است. اولین شرط دراین زمینه نداشتن  سوء سابقه و محکومیت به دلیل بزهکاری ست. هرچه میزان جرم  فردی بیشترباشد، زمان انتظاربرای دریافت شهروندی نیز طولانی ترخواهدشد. برای نمونه، زمان انتظار برای شخصی که به دلیل ارتکاب جرم، به پرداخت جریمه محکوم شده از یک تا ۳ سال و برای محکومیت به یک تا ۸ ماه زندان، زمان انتظار ۴ تا ۶ سال خواهدبود. 
ارزیابی جرم و تعیین زمان انتظاربرای دریافت شهروندی درمورد تمام افراد در هر سنی، یکسان عمل می شود و تصمیم گیری درمورد آن نیز به عهده ی اداره ی کل امورمهاجرت است. بو لوندبيري   کارشناس مسائل شهروندی در این اداره می گوید که هرجرمی و پی آمدهای آن بصورت فردی و جداگانه بررسی می شود و درمواردی به توضیحات و اظهارنظرهایی که در رای دادگاه مطرح شده نیز برای تعیین زمان انتظار دریافت شهروندی توجه می شود.
اما   جوان فونسيکا نماینده ی سابق پارلمان که مدیریت سازمان منع تبعیض   را  به عهده دارد می گوید که اداره ی مهاجرت درعمل نشان داده که برای تعیین زمان انتظار تفاوتی میان افراد نمی گذارد و بااین کار اگر نگوییم که تبعیض قائل می شود حداقل باعث به حاشیه رانده شدن جوانان می شود.
تنها تفاوت و امکان برای دریافت زودتر شهروندی توسط جوانانی که مرتکب بزهکاری شده اند، طول مدت اقامت آنها درسوئد است. مهاجرتبارانی که درسوئد متولد شده اند یا در سن بسیارکم به سوئد آمده اند به گفته ی بو لوند بيري  این شانس را دارند که مدت زمان کمتری را در انتظار بمانند. او می گوید که دراین وضعیت می توان مدت زمان انتظار برای دریافت شهروندی را حداکثر به نصف کاهش داد. اما تاکید او براین است که فرد باید مثلا پیش از ۱۰ سالگی به سوئد آمده باشد تا بتوان او را مانند یک محصول جامعه ی سوئد مورد ارزیابی قرارداد.
بسیاری از مهاجران و پناهندگان تازه وارد هنوز مشکلاتی دردریافت کارت‌ شناسائی سوئدی دارند. دراین رابطه درشماره ی امروز روزنامه داگنس نی هیتر  نامه‌ای با امضای ۳ نفر به چاپ رسیده که درآن آمده است که افراد تازه وارد به سوئد برای دریافت کارت‌های شناسائی مورد تبعیض واقع می‌شوند. این افراد با ذکر نمونه‌هایی از اسناد و مدارک شناسایی  که تازه واردین، از کشورهای خود به همراه آورده اند، اما اعتبار آنها مورد تایید کارکنان ادارۀ کل امورمالیات قرارنگرفته، مقامات صادرکنندۀ کارت های شناسائی را به اجحاف نسبت به پناهندگان و مهاجرینی که از کشورهای غیراروپائی به سوئد پناه می‌آورند، متهم کرده‌اند. اضافه کنیم که صدور کارت شناسایی از اول ژوئیه، ماه جاری توسط اداره ی کل امور مالیات انجام می شود و پیش ازاین نیز نسبت به ایجاد صف و زمان انتظار طولانی برای دریافت کارت، هشئارئائه شده بود.

منبع : سايت پژواک

 

Lämna ett svar